แพ็คเกจทัวร์


WAKAYAMA CAVE ONSEN & WINTER ILLUMINATION(SHIRAKAWAGO USJ SKI)


Japan (7 วัน 5 คืน)

รายการเที่ยวครบ ไม่มีฟรีเดย์ พักโรงแรม 5 คืน โอซาก้า ยูนิเวอร์แซลฯ (รวมแล้ว) ลานสกีเมืองกุโจ (กิจกรรมฤดูหนาว) เก็บสตรอเบอร์รี่ คันไซ วาคายาม่า ชมการแล่ทูน่า จุดชมวิวเอ็นเกะทสึโทะ ศาลเจ้าอิเสะ ชมกาลแสงไฟ นาบานะโนะซาโตะ
รหัส: ASA-190220-WAKAYAMA

กิฟุ-โอซาก้า-วาคายาม่า

รายละเอียดเพิ่มเติม


หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ - เมืองทาคายาม่า - ช้อปปิ้งถนนโบราณซันมาชิซูจิ

ลานสกีรีสอร์ท (เมืองกุโจ) สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาว - เก็บสตรอว์เบอร์รี่สดจากไร่

สวนสนุกระดับโลก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน 

วาคายาม่า - วัดคิมิอิเดระ - ตลาดปลาและตลาดผลไม้คุโระชิโอะ - ชมวิธีการแสดงแล่ปลาทูน่า – ชิราฮาม่า – จุดชมวิวเอ็นเกะทสึโทะ

ศาลเจ้าอิเสะ (มรดกโลก)  อิสระช้อปปิ้งโอะคาเงะ โยะโคะโจ

อิสระช้อปปิ้งนางาชิม่า แจ๊สดรีมเอ้าท์เล็ต - ชมเทศกาลประดับแสงไฟ ณ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ

HI-LIGHT


Day 2,

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ

Day 2,

ถนนโบราณซันมาชิซูจิ
ถนนโบราณซันมาชิซูจิ

Day 3,

ลานสกีรีสอร์ท
ลานสกีรีสอร์ท

Day 3,

สตรอว์เบอร์รี่สดจากไร่
สตรอว์เบอร์รี่สดจากไร่

Day 4,

โอซาก้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
โอซาก้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

Day 5,

วัดคิมิอิเดระ
วัดคิมิอิเดระ

Day 5,

จุดชมวิวเอ็นเกะทสึโทะ
จุดชมวิวเอ็นเกะทสึโทะ

Day 6,

ศาลเจ้าอิเสะ
ศาลเจ้าอิเสะ

Day 6,

โอะคาเงะ โยะโคะโจ
โอะคาเงะ โยะโคะโจ

Day 6,

แจ๊ส ดรีม เอ้าท์เล็ต
แจ๊ส ดรีม เอ้าท์เล็ต

Day 6,

ชมเทศกาลประดับแสงไฟ ณ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ
ชมเทศกาลประดับแสงไฟ ณ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TAKAYAMA HIDA PLAZA HOTEL


หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ


ถนนโบราณซันมาชิซูจิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม AMAGASAKI VISCHIO HOTEL


ลานสกีรีสอร์ท


สตรอว์เบอร์รี่สดจากไร่


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม AMAGASAKI VISCHIO HOTEL


USJ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม AMAGASAKI VISCHIO HOTEL


วัดคิมิอิเดระ


ตลาดปลา


จุดชมวิวเอ็นเกะทสึโทะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม CHUBU CENTRAIR HOTEL


ศาลเจ้าอิเสะ


โอะคาเงะ โยะโคะโจ


แจ๊ส ดรีม เอ้าท์เล็ต


ชมเทศกาลประดับแสงไฟ ณ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs