แพ็คเกจทัวร์


SPECIAL AKAGI SENBON ZAKURA(KUMAGAYA & GONGENDO SAKURA)


Japan (7 วัน 4 คืน)

เส้นทางใหม่ ชมซากุระที่กุนมะ อุโมงค์ซากุระ อาคางิ จุดชมวิวซากุระนากาโทโร่ จุดชมวิวซากุระคุมากายะ ชมซากุระสวนสาธารณกงเก็นโดะ โตเกียว ฟรีช้อปปิ้ง 1 วัน สวนซากุระอุเอะโนะ ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต
รหัส: CPX-190331-AKAGI ZAKURA

ปิดการจอง

รายละเอียดเพิ่มเติม


จังหวัดไซตามะ - วัดคิตะอิน (คาวาโกะเอะ) - หมู่บ้านโบราณสีดำคุระทสึคุริ  กิจกรรมระบายสีตุ๊กตาดารุมะ (จังหวัดกุนมะ) - เมืองมินาคามิองเซ็น

อุโมงค์ซากุระ “อาคางิ นัมเม็ง เซ็มบง ซากุระ” - จุดชมวิวซากุระ  “นากาโทโร่”

จุดชมวิวซากุระ “คุมากายะ ซากุระ ซึซึมิ” - จุดชมวิวซากุระ “สวนสาธารณะกงเก็นโดะ” - มหานครโตเกียว - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

อิสระช้อปปิ้งเต็มวันจุใจ หรือ ซื้อทัวร์เสริม 1 วัน เช่น “ดิสนีย์แลนด์” หรือ “ดิสนีย์ ซี พาร์ค”

สวนอุเอะโนะ - วัดอาซากุซะ - อิสระช้อปปิ้ง “คิซาราซึ เอ้าท์เล็ต” & “มาคุฮาริ อิออน มอลล์”

HI-LIGHT


DAY 2,

วัดคิตะอิน (คาวาโกะเอะ)
วัดคิตะอิน (คาวาโกะเอะ)

DAY 2,

หมู่บ้านโบราณสีดำคุระทสึคุริ
หมู่บ้านโบราณสีดำคุระทสึคุริ

DAY 2,

กิจกรรมระบายสีตุ๊กตาดารุมะ (จังหวัดกุนมะ)
กิจกรรมระบายสีตุ๊กตาดารุมะ (จังหวัดกุนมะ)

DAY 3,

อุโมงค์ซากุระ “อาคางิ นัมเม็ง เซ็มบง ซากุระ”
อุโมงค์ซากุระ “อาคางิ นัมเม็ง เซ็มบง ซากุระ”

DAY 3,

จุดชมวิวซากุระ  “นากาโทโร่” (จังหวัดไซตามะ)
จุดชมวิวซากุระ “นากาโทโร่” (จังหวัดไซตามะ)

DAY 4,

จุดชมวิวซากุระ “คุมากายะ ซากุระ ซึซึมิ”
จุดชมวิวซากุระ “คุมากายะ ซากุระ ซึซึมิ”

DAY 4,

จุดชมวิวซากุระ “สวนสาธารณะกงเก็นโดะ”
จุดชมวิวซากุระ “สวนสาธารณะกงเก็นโดะ”

DAY 4,

อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

DAY 5,

ทัวร์เสริม "โตเกียวดิสนีย์แลนด์"
ทัวร์เสริม "โตเกียวดิสนีย์แลนด์"

DAY 5,

ทัวร์เสริม "นิกโก้"
ทัวร์เสริม "นิกโก้"

DAY 5,

ทัวร์เสริม "พระใหญ่ คามาคุระ"
ทัวร์เสริม "พระใหญ่ คามาคุระ"

DAY 6,

สวนอุเอะโนะ
สวนอุเอะโนะ

DAY 6,

วัดอาซากุซะ
วัดอาซากุซะ

DAY 6,

อิสระช้อปปิ้ง “คิซาราซึ เอ้าท์เล็ต”
อิสระช้อปปิ้ง “คิซาราซึ เอ้าท์เล็ต”

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม MINAKAMI MATSUNOI HOTEL


วัดคิตะอิน


หมู่บ้านโบราณสีดำคุระทสึคุริ 


กิจกรรมระบายสีตุ๊กตาดารุมะ (จังหวัดกุนมะ)


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม KUMAGAYA HERITAGE


อุโมงค์ซากุระ “อาคางิ นัมเม็ง เซ็มบง ซากุระ”


จุดชมวิวซากุระ  “นากาโทโร่” (จังหวัดไซตามะ)


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SHERATON GRAND TOKYO BAY HOTEL


จุดชมวิวซากุระ “คุมากายะ ซากุระ ซึซึมิ”


จุดชมวิวซากุระ “สวนสาธารณะกงเก็นโดะ”


อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SHERATON GRAND TOKYO BAY HOTEL


TDL


 "นิกโก้"


"พระใหญ่ คามาคุระ"


Breakfast Lunch Dinner


สวนอุเอะโนะ


วัดอาซากุซะ


“คิซาราซึ เอ้าท์เล็ต”


“มาคุฮาริ อิออน มอลล์” 


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs