แพ็คเกจทัวร์


NEW YEAR SPECIAL ILLUMINATIONS & FUJI SNOW


Japan (6 วัน 4 คืน)

เที่ยวส่งท้ายปี เส้นทาง ชิบะ-ฟูจิ-มิเอะ-ชิซึโอกะ-โอซาก้า ภูเขาโนะโคะกิริยามาะ ลานสกีฟูจิ ภูเขาคาจิคาจิ (กระเช้า) บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ สวนดอกคาเคะคาว่า สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ ชมเทศกาลประดับไฟ ช้อปิ้งเอ้าท์เล็ต ย่านชินไซบาชิ
รหัส: CPX-181230-Illumination

ปิดการจอง

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุงเทพ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 640 - สนามบินนานาชาตินาริตะ (จังหวัดชิบะ)

ภูเขาโนะโคะกิริยามะ - เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก 100 ฟุต - จุดชมวิวจิโกะคุโนะโซะคิ (เส้นทางนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาเรื่องการเดิน หรือผู้ต้องรับการช่วยเหลือพิเศษ)

ลานสกีฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ท - กิจกรรมกระดานเลื่อน - ภูเขาคาจิคาจิ (กระเช้าไฟฟ้า) – บ่อน้ำ “โอะชิโนะ ฮัคไค”

สวนนกและไม้ดอกตลอดปี “คาเคะกาว่า คะโจเอ็น” - นางาชิม่า - ชมประดับไฟแสงสีเสียง “นาบานะ โนะ ซาโตะ”

คิซาราซึ - อิสระช้อปปิ้งมิซุยเอ้าท์เล็ต และ อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

สนามบินนานาชาติคันไซ  ประเทศไทย - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ TG 673

HI-LIGHT


Day 2,

ภูเขาโนะโคะกิริยามะ
ภูเขาโนะโคะกิริยามะ

Day 2,

เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก 100 ฟุต
เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก 100 ฟุต

Day 3,

ทัวร์เสริม "โตเกียวดิสนีย์แลนด์"
ทัวร์เสริม "โตเกียวดิสนีย์แลนด์"

Day 3,

ทัวร์เสริม "โตเกียวดิสนีย์ ซี พาร์ค"
ทัวร์เสริม "โตเกียวดิสนีย์ ซี พาร์ค"

Day 3,

ทัวร์เสริม "นิกโก้"
ทัวร์เสริม "นิกโก้"

Day 4,

ลานสกีฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ท
ลานสกีฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ท

Day 4,

ภูเขาคาจิคาจิ (กระเช้าไฟฟ้า)
ภูเขาคาจิคาจิ (กระเช้าไฟฟ้า)

Day 4,

บ่อน้ำ “โอะชิโนะ ฮัคไค”
บ่อน้ำ “โอะชิโนะ ฮัคไค”

Day 5,

สวนนกและสวนไม้ดอก
สวนนกและสวนไม้ดอก

Day 5,

ชมแสงสีเสียง “นาบานะ โนะ ซาโตะ”
ชมแสงสีเสียง “นาบานะ โนะ ซาโตะ”

Day 6,

ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOKYO THE B ASAKUSA HOTEL


ภูเขาโนะโคะกิริยามะ


เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก


ช้อปปิ้งมิซุยเอ้าท์เล็ต


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOKYO THE B ASAKUSA HOTEL


TDL


TDS


"นิกโก้"


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม YAMANAKAKO MATSUZONO HOTEL


ลานสกีฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ท


ภูเขาคาจิคาจิ


บ่อน้ำ “โอะชิโนะ ฮัคไค”


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA TOKYU HOTEL


สวนนกและสวนไม้ดอก


ชมแสงสีเสียง “นาบานะ โนะ ซาโตะ”


Breakfast Lunch Dinner


ชินไซบาชิ


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs