แพ็คเกจทัวร์


HOT SPECIAL BEAUTIFUL FLOWER & BALLOON EXTREME


Japan (7 วัน 5 คืน)

ชมความงดงามสีสันของดอกพีชกว่า 3,000 ต้น กิจกรรมใส่กิโมโนชมเมืองกุโจ ขึ้นบอลลูนชมวิว นั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกสุดมันส์ บ่อน้ำโมเนต์ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ ช้อปปปิ้ง นางาชิม่า เอ้าท์เล็ต
รหัส: ASA-190402-HOT

ปิด

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุงเทพ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 738 - สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร (จังหวัดไอจิ)

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ (จังหวัดกิฟุ) - เมืองทาคายาม่า - ถนนโบราณซันมาชิซึจิ

ตลาดเช้าพื้นเมืองทาคายาม่า - กิจกรรมแต่งชุดยุกาตะเดินเล่นชมเมืองกุโจฮะจิมัง - เรียนทำอาหารสาธิตตัวอย่าง - บริการท่านด้วยชาเขียวและสุดยอดพาร์เฟ่ต์ขึ้นชื่อ

กิจกรรมขึ้นบอลลูน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - กิจกรรมนั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - เมืองเซะคิ - บ่อน้ำภาพวาดศิลปะโมเนต์

ชมความงดงามสีสันของดอกพีช 3,000 ต้น (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - นาโกย่า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดโอสึคันน่อน - อิสระช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ - อิ่มอร่อยกับเมนูหมูทอดกรอบนอกนุ่นใน

สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ “นาบานะ โนะ ซาโตะ” (จังหวัดมิเอะ)  อิสระช้อปปิ้ง “นางาชิม่า แจ๊สดรีม มิทสึอิ เอ้าท์เล็ต” - เมืองโทะโกะนาเมะ อิสระช้อปปิ้งโทะโกะนาเมะอิออนมอลล์

สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL 737 

HI-LIGHT


DAY 2,

DAY 2,

DAY 3,

DAY 3,

DAY 3,

DAY 3,

DAY 4,

DAY 4,

DAY 4,

DAY 5,

DAY 5,

DAY 5,

DAY 6,

DAY 6,

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TAKAYAMA HIDA PLAZA


หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ


ถนนโบราณ ซันมาชิซึจิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม GUJO HACHIMAN


ตลาดเช้าพื้นเมืองทาคายาม่า


กิจกรรมแต่งชุดยุกาตะเดินเล่นชมเมืองกุโจ


เรียนทำอาหารสาธิตตัวอย่าง


บริการท่านด้วยชาเขียวและสุดยอดพาร์เฟ่ต์ขึ้นชื่อเมืองกุโจ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA KANKO


กิจกรรมขึ้นบอลลูน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)


กิจกรรมนั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)


บ่อน้ำภาพวาดศิลปะโมเนต์ 


อิสระช้อปปิ้งย่านสถานีรถไฟนาโกย่า 


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA KANKO


ชมความงดงามสีสันของดอกพีช 3,000 ต้น (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)


นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดโอสึคันน่อน


อิสระช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ


อิ่มอร่อยกับเมนูหมูทอดกรอบนอกนุ่นใน  


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม CHUBU CENTRAIR


สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ “นาบานะ โนะ ซาโตะ”


อิสระช้อปปิ้ง “นางาชิม่า แจ๊สดรีม มิทสึอิ เอ้าท์เล็ต”


อิสระช้อปปิ้งโทะโกะนาเมะอิออนมอลล์


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs