แพ็คเกจทัวร์


BEAUTIFUL KANSAI SAKURA & WORLD HERITAGE(BYODOIN)


Japan (7 วัน 5 คืน)

ชมซากุระ (เส้นทางมรดกโลก) นอน 5 คืน ศาลเจ้าอิเสะ วาคายะม่า ศาลเจ้าคุมาโนะนาจิไทชะ น้ำตกนาจิ แนวหินฮะชิกุอิอิวะ ชายหาดสีขาว โอซาก้า อิสระช้อปปิ้ง ชมซากุระเกียวโต ศาลเจ้าเฮย์อัน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดเบียวโดอิน ช้อปปิ้งอิออน
รหัส: ASA-190320-BEAUTIFUL

ปิดการจอง

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุงเทพ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 738 - สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร (จังหวัดไอจิ)

เมืองอิเสะ (จังหวัดมิเอะ) - สักการะศาลเจ้าอิเสะ - อิสระช้อปปิ้งถนนโอคาเงะ โยะโคะโจ - เมืองคาทสึอุระ (จังหวัดวาคายาม่า)

คุมาโนะ - ศาลเจ้าคุมาโนะนาจิไทชะ (มรดกโลก) - ชมน้ำตกนาจิ - คุชิโมะโต้ - แนวหินฮะชิกุอิอิวะ - เมืองชิราฮาม่าชายหาดสีขาว - อิสระถ่ายภาพจุดชมวิวเอ็นเกะทสึโทะ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น

ชิราฮาม่า - ชมวิวเซ็นโจจิคิ - จุดชมวิวหน้าผาและถ้ำซันดันเบะคิ - ตลาดสดขนาดใหญ่โทเระโทเระ - วาคายาม่า - ปราสาทวาคายาม่า

โอซาก้า - อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน หรือ ซื้อทัวร์เสริม “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” (ซื้อเพิ่มบัตรด่วนพิเศษไม่ต้องรอคิวเครื่องเล่นสวนสนุก) หรือ ซื้อทัวร์เสริมอื่น

เกียวโต - วัดเบียวโดอิน (มรดกโลก) - ชมความงามซากุระสวนศาลเจ้าเฮย์อัน - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เมืองโทะโกะนาเมะ(จังหวัดไอจิ) - ช้อปปิ้งโทะโกะนาเมะอิออนมอลล์

สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL 737

HI-LIGHT


DAY 2,

DAY 2,

DAY 3,

DAY 3,

DAY 3,

DAY 3,

DAY 4,

DAY 4,

DAY 4,

DAY 4,

DAY 5,

DAY 5,

DAY 6,

DAY 6,

DAY 6,

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม KATSUURA URASHIMA


ศาลเจ้าอิเสะ


หมู่บ้านขนมโบราณโอะคาเงะ โยะโคะโจ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม WAKAYAMA SHIRAHAMA COGANOI


วัดนาจิซังเซงันโทจิ


ศาลเจ้าคุมะโนะ นาจิ ไทชะ


น้ำตกนาจิ


จุดชมวิว “ฮะชิกุอิอิวะ”


จุดชมวิว “เอ็นเกะทสึโทะ”


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม AMAGASAKI VISCHIO


“จุดชมวิวเซ็นโจจิคิ”


“หน้าผาซันดันเบะคิ”


ตลาดสดขนาดใหญ่โทเระโทเระ


ปราสาทวาคายาม่า


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม AMAGASAKI VISCHIO


อิสระช้อปปิ้ง


ทัวร์เสริม “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน”   


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม CHUBU COMFORT


วัดเบียวโดอิน (มรดกโลก)


ชมความงามซากุระสวนศาลเจ้าเฮย์อัน


ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ


ช้อปปิ้งโทะโกะนาเมะอิออนมอลล์


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs