แพ็คเกจทัวร์


BEAUTIFUL KANSAI SAKURA & WORLD HERITAGE (Ginkakuji Philosopher's Path)


Japan (7 วัน 5 คืน)

เส้นทางมรดกโลก (ชมซากุระ) ศาลเจ้าอิเสะ ศาลเจ้าคุมาโนะนาจิไทชะ น้ำตกนาจิ แนวหินฮะชิกุอิอิวะ ชายหาดสีขาว ปราสาทวาคายาม่า โอซาก้า ฟรีช้อปปิ้ง เกียวโต ปราสาทเงิน ถนนสายซากุระ ช้อปปิ้งอิออนมอลล์
รหัส: ASA-190402-BEAUTIFUL

คันไซ, ชมซากุระ

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุงเทพ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 738 - สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร (จังหวัดไอจิ)

เมืองอิเสะ (จังหวัดมิเอะ) - สักการะศาลเจ้าอิเสะ - อิสระช้อปปิ้งถนนโอคาเงะ โยะโคะโจ - เมืองคาทสึอุระ (จังหวัดวาคายาม่า)

คาทสึอุระ - คุมาโนะ - ศาลเจ้าคุมาโนะนาจิไทชะ (มรดกโลก) - ชมน้ำตกนาจิ  คุชิโมะโต้ - แนวหินฮะชิกุอิอิวะ - เมืองชิราฮาม่าชายหาดสีขาว - อิสระถ่ายภาพจุดชมวิวเอ็นเกะทสึโทะ

ชิราฮาม่า - ชมวิวเซ็นโจจิคิ - จุดชมวิวหน้าผาและถ้ำซันดันเบะคิ - ตลาดสดขนาดใหญ่โทเระโทเระ - ปราสาทวาคายาม่า

โอซาก้า - อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน หรือ ซื้อทัวร์เสริม “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน”

เกียวโต - ปราสาทเงินกิงคาคุจิ(มรดกโลก) - เดินชมซากุระถนนนักปราชญ์ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เมืองโทะโกะนาเมะ(จังหวัดไอจิ) - ช้อปปิ้งโทะโกะนาเมะอิออนมอลล์

สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL 737   

HI-LIGHT


DAY 2,

DAY 2,

DAY 3,

DAY 3,

DAY 3,

DAY 3,

DAY 3,

DAY 4,

DAY 4,

DAY 4,

DAY 4,

DAY 5,

DAY 5,

DAY 5,

DAY 6,

DAY 6,

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม KATSUURA HANAIROTORI DORINO YADO KAYUU RYOKAN


ศาลเจ้าอิเสะ


หมู่บ้านขนมโบราณโอะคาเงะ โยะโคะโจ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SHIRAHAMA COCANOI


วัดนาจิซังเซงันโทจิ


น้ำตกนาจิ


ฮะชิกุอิอิวะ


ชิราฮามะ


จุดชมวิวเอ็นเกะทสึโทะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OSAKA DAI-ICHI


จุดชมวิวเซ็นโจจิคิ


หน้าผาซันดันเบะคิ


ตลาดขายของสดขนาดใหญ่โทเระโทเระ


ปราสาทวาคายาม่า


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OSAKA DAI-ICHI


อิสระช้อปปิ้ง


สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน


ทัวร์เสริม ทัวร์เดินโอซาก้า OSAKA 1 DAY WALKING TOUR


ทัวร์เสริม ทัวร์บ่ายโอซาก้า OSAKA AFTERNOON WALKING TOUR


ทัวร์เสริม HIROSHIMA & MIYAJIMA 1 DAY TOUR


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม CHUBU CENTRAIR


ปราสาทเงินกิงคาคุจิ (มรดกโลก)


ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ


โทะโกะนาเมะอิออนมอลล์


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs