แพ็คเกจทัวร์


เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์ – เบลเยี่ยม – ฝรั่งเศส (ชมเทศกาลดอกทิวลิป และหมู่บ้านกีร์ทูน เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์)


Europe (9 วัน 6 คืน)

เซนต์กอร์ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ มหาวิหารโคโลญจน์ หมู่บ้านกีร์ทูน (ล่องเรือชมเมือง) ทุ่งดอกทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ หมู่บ้านกังหันลมโบราณ ฝรั่งเศส (กรุงปารีส) ล่องเรือแม่น้ำแซน ถ่ายรูปกับหอไอเฟล ถนนฌ็องซาลิเซ่ ประตูชัย พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
รหัส: CPX-EUR190411-TULIP

เนเธอร์แลนด์, สวนเคอเคนฮอฟ

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุงเทพฯ – สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920 - ประเทศเยอรมัน – สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต

เซนต์กอร์ – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – บ๊อบพาร์ด - มหาวิหารโคโลญจน์

ประเทศเนเธอร์แลนด์ - หมู่บ้านกีร์ทูน(หมู่บ้านไร้ถนน)– ล่องเรือชมเมืองแสนน่ารัก - กรุงอัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – จตุรัสดัมสแควร์

ทุ่งดอกทิวลิป – สวนเคอเคนฮอฟ หมู่บ้านกังหันลมโบราณ – รองเท้าไม้ก๊อก

ประเทศเบลเยี่ยม(กรุงบรัสเซลล์) - พระราชวังหลวง - จตุรัสกรองปลาส(มรดกโลก)  -ชมหนูน้อยแมนเนเกนพิส

ประเทศฝรั่งเศส (กรุงปารีส) – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ถ่ายรูปกับหอไอเฟล - ถนนฌ็องซาลิเซ่ - ประตูชัย

พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์บรรยาย) – อิสระช้อปปิ้งย่านโรงละครโอเปร่า - ห้างแพรงค์ตอง – ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์

กรุงปารีส – สนามบินชาร์ลเดอโกล - สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ TG 931 

HI-LIGHT


Day 2,

ล่องเรือแม่น้ำไรน์
ล่องเรือแม่น้ำไรน์

Day 2,

มหาวิหารโคโลญจน์
มหาวิหารโคโลญจน์

Day 3,

หมู่บ้านกีร์ทูน (หมู่บ้านไร้ถนน)
หมู่บ้านกีร์ทูน (หมู่บ้านไร้ถนน)

Day 3,

ล่องเรือหลังคากระจก
ล่องเรือหลังคากระจก

Day 3,

จตุรัสดัมสแควร์
จตุรัสดัมสแควร์

Day 4,

ทุ่งดอกทิวลิป
ทุ่งดอกทิวลิป

Day 4,

สวนเคอเคนฮอฟ
สวนเคอเคนฮอฟ

Day 4,

หมู่บ้านกังหันลมโบราณ
หมู่บ้านกังหันลมโบราณ

Day 5,

พระราชวังหลวง กรุงบรัสเซลล์
พระราชวังหลวง กรุงบรัสเซลล์

Day 5,

จตุรัสกรองปลาส(มรดกโลก)
จตุรัสกรองปลาส(มรดกโลก)

Day 6,

ล่องเรือแม่น้ำแซน
ล่องเรือแม่น้ำแซน

Day 6,

หอไอเฟล
หอไอเฟล

Day 6,

ประตูชัยฝรั่งเศส
ประตูชัยฝรั่งเศส

Day 7,

พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์

Day 7,

อิสระช้อปปิ้งย่านโรงละครโอเปร่า
อิสระช้อปปิ้งย่านโรงละครโอเปร่า

Day 7,

ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม LEONARDO HOTEL KOELN


ล่องเรือแม่น้ำไรน์


มหาวิหารโคโลญจน์


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม MERCURE AMSTERDAM CITY SOUTH


หมู่บ้านกีร์ทูน


ล่องเรือหลังคากระจก


จตุรัสดัมสแควร์


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม MERCURE AMSTERDAM CITY SOUTH


ดอกทิวลิป


สวนเคอเคนฮอฟ


หมู่บ้านกังหันลมโบราณ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม GRESHAM BELSON BRUSSELS


พระราชวังหลวง


จตุรัสกรองปลาส(มรดกโลก)


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY


ล่องเรือแม่น้ำแซน


หอไอเฟล


ประตูชัยฝรั่งเศส


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY


พิพิธภัณฑ์ลูฟร์


อิสระช้อปปิ้งย่านโรงละครโอเปร่า


ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs