แพ็คเกจทัวร์


IZUSHI NEW KANSAI IN SAKURA SEASON & SOBA MAKING


Japan (7 วัน 4 คืน)

ชมซากุระคันไซ ปราสาทฮิเมะจิ เมืองโบราณอิซึชิ กิจกรรมทำเส้นโซบะ เก็บสตรอเบอร์รี่ ขึ้นจุดชมวิวอะมาโนะฮาชิดาเตะ เกียวโต ชมซากุระ ศาลเจ้าเฮย์อัน ถนนสายนักปราชญ์ ปราสาทเงิน โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
รหัส: CPX-190329-SAKURA

ปิดการจอง

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุงเทพ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 728 - สนามบินนานาชาติคันไซ (โอซาก้า)

เก็บสตรอเบอร์รี่สดจากไร่ - ชมความงามปราสาทฮิเมะจิ (ปราสาทนกกระสาขาว) - เมืองอิซึชิ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ

เมืองโบราณที่ตั้งปราสาทอิซึชิ - เปิดประสบการณ์ใหม่เรียนทำเส้นโซบะ - เมืองคิโนะซาคิ องเซ็น - จุดชุมวิวภูเขาคิโนะซาคิ (กระเช้าไฟฟ้า) คลองคิโนะซาคิ - เมืองมิยาซึ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ

สวรรค์บนพื้นดิน อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ (จุดชมวิวสวยที่สุด 1 ใน 3) เคเบิ้ลคาร์ - วัดนาไรจิ - กระเช้าห้อยขา - อิเนะ – ล่องเรือชมหมู่บ้านประมง - อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูญี่ปุ่น

เมืองเกียวโต – ชมซากุระตลอดแนวเส้นทางรถไฟ - ชมความงามซากุระสวนศาลเจ้าเฮย์อัน - อิ่มอร่อยเซ็ตหม้อไฟจังโกะนาเบะเมนูซูโม่ - ปราสาทเงินกิงคาคุจิ (มรดกโลก) - ถนนสายนักปราชญ์สายซากุระ – นครโอซาก้า - อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเนื้อหมูและเนื้อวัว (ไม่อั้น)

โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - ตลาดสดคุโระมงครัวแห่งนครโอซาก้า - อิสระ   ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - คันไซ - ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - สนามบินนานาชาติคันไซ - กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ JL 727

HI-LIGHT


Day 2,

เก็บสตรอเบอร์รี่สดจากไร่
เก็บสตรอเบอร์รี่สดจากไร่

Day 2,

ปราสาทฮิเมะจิ (ปราสาทนกกระสาขาว)
ปราสาทฮิเมะจิ (ปราสาทนกกระสาขาว)

Day 3,

ปราสาทอิซึชิ
ปราสาทอิซึชิ

Day 3,

กิจกรรมเรียนทำเส้นโซบะ
กิจกรรมเรียนทำเส้นโซบะ

Day 3,

ภูเขาคิโนะซาคิ (กระเช้าไฟฟ้า)
ภูเขาคิโนะซาคิ (กระเช้าไฟฟ้า)

Day 3,

คลองคิโนะซาคิ
คลองคิโนะซาคิ

Day 4,

อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ
อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ

Day 4,

วัดนาไรจิ
วัดนาไรจิ

Day 4,

ล่องเรือชมหมู่บ้านประมง
ล่องเรือชมหมู่บ้านประมง

Day 5,

ชมซากุระตลอดแนวเส้นทางรถไฟ(ขึ้นกับสภาพอากาศ)
ชมซากุระตลอดแนวเส้นทางรถไฟ(ขึ้นกับสภาพอากาศ)

Day 5,

ศาลเจ้าเฮย์อัน (สวนซากุระ)
ศาลเจ้าเฮย์อัน (สวนซากุระ)

Day 5,

ปราสาทเงิน "กิงคาคุจิ"
ปราสาทเงิน "กิงคาคุจิ"

Day 5,

ถนนสายนักปราชญ์(ชมซากุระ)
ถนนสายนักปราชญ์(ชมซากุระ)

Day 6,

ปราสาทโอซาก้า
ปราสาทโอซาก้า

Day 6,

ตลาดสดคุโระมง
ตลาดสดคุโระมง

Day 6,

ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม IZUSHI GRAND HOTEL


เก็บสตรอเบอร์รี่สดจากไร่


ปราสาทฮิเมะจิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม MIYAZU MONJOSOU HOTEL


ปราสาทอิซึชิ


เรียนทำเส้นโซบะ


ภูเขาคิโนะซาคิ (กระเช้าไฟฟ้า)


คลองคิโนะซาคิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม KYOTO THE B HOTEL


อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ


วัดนาไรจิ


ล่องเรือชมหมู่บ้านประมง


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม AMAGASAKI VISCHIO HOTEL


Kyoto Keage Incline


ศาลเจ้าเฮย์อัน (สวนซากุระ)


"กิงคาคุจิ"


ถนนสายนักปราชญ์


Breakfast Lunch Dinner


ปราสาทโอซาก้า


ตลาดสดคุโระมง


ชินไซบาชิ


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs