แพ็คเกจทัวร์


THE MOST OF HOKKAIDO SNOW CANDLE LIGHT DRIFT ICE CHALLENGES


Japan (7 วัน 4 คืน)

ฮอกไกโด โอตารุ ขึ้นเขาเท็นกุยาม่า ชมเทศกาลแสงเทียนโอตารุ (#21) ที่ทำการรัฐบาลเก่า บิเอ สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาว โซอุนเคียว ชมเทศกาลน้ำแข็ง (#44) พิเศษสุด "กิจกรรมเดินบนธารน้ำแข็ง" - "ล่องเรือตัดน้ำแข็ง" อร่อยกับเมนูปูยักษ์ 3 ชนิด
รหัส: ASA-190215-DRIFT ICE

ปิดการจอง

รายละเอียดเพิ่มเติม


This product has received subsidary of 12,000JPY by subsidy of Japanese government.

 

กรุงเทพฯ - เดินทางสู่ญี่ปุ่นโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL034

สนามบินชินชิโตะเซะ - โอตารุ - ภูเขาเท็นกุยาม่า (กระเช้าไฟฟ้า)เดินชมความน่ารักของเทศกาลแสงเทียนเมืองโอตารุ ครั้งที่ 21 - คลองโอตารุ

โอตารุ - หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ที่ทำการเก่ารัฐบาลบนเกาะฮอกไกโด - อิสระช้อปปิ้งสถานีรถไฟ เจ.อาร์. ซัปโปโร

เมืองบิบะอิ - สนุกเต็มอิ่มกับกิจกรรมฤดูหนาว(รวมค่ากิจกรรมแล้ว) - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - ตื่นตากับความน่ารักของเพนกวิน - เมืองโซอุนเคียว - ชมเทศกาลน้ำแข็งสโนว์วอลล์ ครั้งที่ 44 ปี 2019  - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น

ทะเลสาบโทะฟุทสึ - ชมหงส์บนธารน้ำแข็ง - เมืองอุโทโระ - เปิดประสบการณ์ใหม่ “ทัวร์เดินบนธารน้ำแข็ง” ควบคุมและดูแลโดยผู้ชำนาญการพิเศษ - เมืองอะบะชิริ - อาบน้ำแร่

อะบะชิริ - พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง - ชมธารน้ำแข็งด้วยการล่องเรือออโรร่า (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – สนามบินภายในเมมังเบะทสึ เที่ยวบิน JL566

สนามบินฮาเนะดะ - ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL033

อัพเกรดสุดพิเศษมื้อค่ำเมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเล ปูยักษ์ 3 ชนิด และบริการท่านด้วยเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์ (ไม่อั้น)

HI-LIGHT


Day 2,

ภูเขาเท็นกุยาม่า (กระเช้าไฟฟ้า)
ภูเขาเท็นกุยาม่า (กระเช้าไฟฟ้า)

Day 2,

เทศกาลแสงเทียนเมืองโอตารุ ครั้งที่ 21
เทศกาลแสงเทียนเมืองโอตารุ ครั้งที่ 21

Day 3,

หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ
หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ

Day 3,

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

Day 3,

ที่ทำการเก่ารัฐบาลบนเกาะฮอกไกโด
ที่ทำการเก่ารัฐบาลบนเกาะฮอกไกโด

Day 3,

อัพเกรดสุดพิเศษมื้อค่ำเมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเ
อัพเกรดสุดพิเศษมื้อค่ำเมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเ

Day 4,

กิจกรรมฤดูหนาว
กิจกรรมฤดูหนาว

Day 4,

สวนสัตว์อาซาฮียาม่า
สวนสัตว์อาซาฮียาม่า

Day 4,

ชมเทศกาลน้ำแข็งสโนว์วอลล์ ครั้งที่ 44
ชมเทศกาลน้ำแข็งสโนว์วอลล์ ครั้งที่ 44

Day 5,

ทะเลสาบโทะฟุทสึ
ทะเลสาบโทะฟุทสึ

Day 5,

“ทัวร์เดินบนธารน้ำแข็ง”
“ทัวร์เดินบนธารน้ำแข็ง”

Day 6,

พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง
พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง

Day 6,

ล่องเรือตัดน้ำแข็ง
ล่องเรือตัดน้ำแข็ง

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OTARU GRAND PARK HOTEL


ภูเขาเท็นกุยาม่า (กระเช้าไฟฟ้า)


เทศกาลแสงเทียนเมืองโอตารุ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SAPPORO KEIO PLAZA HOTEL


หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ


พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี


ที่ทำการเก่ารัฐบาลบนเกาะฮอกไกโด


nanda


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SOUNKYO KANKO HOTEL


กิจกรรมฤดูหนาว (รวมแล้ว)


เพนกวิน


ชมเทศกาลน้ำแข็งสโนว์วอลล์ ครั้งที่ 44


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม ABASHIRI KANKOU HOTEL


ชมหงส์


“ทัวร์เดินบนธารน้ำแข็ง”


Breakfast Lunch Dinner


พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง


ล่องเรือตัดน้ำแข็ง


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs