แพ็คเกจทัวร์


WINTER SHIRAKAWAGO & WHITE SNOW MONKEY(STRAWBERRY)


Japan (6 วัน 4 คืน)

นาโกย่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ องเซ็นแช่เท้า กระเช้าไฟฟ้าชินโฮตากะ ชมความน่ารักลิงหิมะ Snow Monkey เก็บสตรอว์เบอร์รี่ สนุกกิจกรรมกระดานเลื่อนบนลานหิมะ โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ อาบน้ำแร่ 3 คืน
รหัส: CPX-190214-MONKEY

ปิดการจอง

HI-LIGHT


DAY 02,

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ

DAY 02,

ชมบ้านตัวอย่าง
ชมบ้านตัวอย่าง

DAY 03,

ตลาดเช้าพื้นเมืองทาคายาม่า
ตลาดเช้าพื้นเมืองทาคายาม่า

DAY 03,

องเซ็นแช่เท้า
องเซ็นแช่เท้า

DAY 03,

กระเช้าไฟฟ้าชินโฮตากะ
กระเช้าไฟฟ้าชินโฮตากะ

DAY 04,

ชมความน่ารักลิงหิมะ
ชมความน่ารักลิงหิมะ

DAY 04,

ชมความน่ารักลิงหิมะ
ชมความน่ารักลิงหิมะ

DAY 04,

เก็บสตรอเบอร์รี่
เก็บสตรอเบอร์รี่

DAY 05,

สนุกกิจกรรมกระดานเลื่อนบนลานหิมะ
สนุกกิจกรรมกระดานเลื่อนบนลานหิมะ

DAY 05,

ช้อปปิ้งชินจูกุ
ช้อปปิ้งชินจูกุ

DAY 05,

บุฟเฟ่ต์ ชาบูชาบูเนื้อหมูและเนื้อวัว
บุฟเฟ่ต์ ชาบูชาบูเนื้อหมูและเนื้อวัว

DAY 06,

วัดอาซากุซะ
วัดอาซากุซะ

DAY 06,

ช้อปปิ้งนาริตะอิออนมอลล์
ช้อปปิ้งนาริตะอิออนมอลล์

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม HIDA PLAZA HOTEL


หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ


ชมบ้านตัวอย่าง


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม YUDANAKA SUIMEIKAN HOTEL


ตลาดเช้าพื้นเมืองทาคายาม่า


องเซ็นแช่เท้า


กระเช้าไฟฟ้าชินโฮตากะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NIIGATA NAEBA PRINCE HOTEL


ชมความน่ารักลิงหิมะ


ชมความน่ารักลิงหิมะ


เก็บสตรอเบอร์รี่


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOKYO SUNSHINE CITI PRINCE HOTEL


สนุกกิจกรรมกระดานเลื่อนบนลานหิมะ


ช้อปปิ้งชินจูกุ


บุฟเฟ่ต์ ชาบูชาบูเนื้อหมูและเนื้อวัว 


Breakfast Lunch Dinner


วัดอาซากุซะ


ช้อปปิ้งนาริตะอิออนมอลล์


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs