แพ็คเกจทัวร์


WINTER HOKKAIDO HI-LIGHT SNOW & ICE WALL FESTIVAL


Japan (6 วัน 4 คืน)

เที่ยวไฮไลท์ฮอกไกโด ชมเทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว สวนสัตว์อาซาฮียาม่า ชมพาเหรดนกเพนกวิน ลานสกีสโนว์แลนด์ ขับสโนว์โมบิล เล่นกระดานเลื่อน กิจกรรมลากแพยางบินหิมะ คลองโอตารุ ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต
รหัส: CPX-190129-ICE WALL

ปิดการจอง

รายละเอียดเพิ่มเติม


This product has received subsidary of 12,000JPY by subsidy of Japanese government.

 

เกาะฮอกไกโด - อาซาฮีคาวะ - หมู่บ้านอาซาฮีคาวะราเม็ง - เมืองโซอุนเคียว – กระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวบนภูเขาคุโระดาเคะ

ชมเทศกาลน้ำแข็งสโนว์ วอลล์ - เมืองคามิคาว่า - ไอซ์ พาวิลเลี่ยน - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - พาเหรดนกเพนกวิน

ลานสกี “สโนว์แลนด์” - ชมความน่ารักของอัลพาก้า - กระดานเลื่อนหิมะ    สโนว์โมบิล 1 กิโลเมตร - แพยางลากบนหิมะ (รวมในรายการแล้ว)

คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ - อิสระช้อปปิ้งพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต

HI-LIGHT


Day 2,

กระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวบนภูเขาคุโระดาเคะ
กระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวบนภูเขาคุโระดาเคะ

Day 2,

ชมเทศกาลน้ำแข็งสโนว์ วอลล์
ชมเทศกาลน้ำแข็งสโนว์ วอลล์

Day 3,

คามิคาว่าไอซ์ พาวิลเลี่ยน
คามิคาว่าไอซ์ พาวิลเลี่ยน

Day 3,

สวนสัตว์อาซาฮียาม่า
สวนสัตว์อาซาฮียาม่า

Day 3,

ลานสกี “สโนว์แลนด์”
ลานสกี “สโนว์แลนด์”

Day 3,

กิจกรรมฤดูหนาว
กิจกรรมฤดูหนาว

Day 4,

เจ.อาร์ ซัปโปโร สเตชั่น
เจ.อาร์ ซัปโปโร สเตชั่น

Day 4,

ที่ทำการเก่าเมืองซัปโปโร
ที่ทำการเก่าเมืองซัปโปโร

Day 5,

คลองโอตารุ
คลองโอตารุ

Day 5,

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

Day 5,

หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ
หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ

Day 5,

พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต
พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SOUNKYO KAKU GRAND HOTEL


ภูเขาคุโระดาเคะ


ชมเทศกาลน้ำแข็งสโนว์ วอลล์


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SAPPORO CENTURY ROYAL HOTEL


ไอซ์ พาวิลเลี่ยน


นกเพนกวิน


อัลพาก้า


สโนว์โมบิล


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SAPPORO CENTURY ROYAL HOTEL


เจ.อาร์ ซัปโปโร สเตชั่น


ที่ทำการเก่าเมืองซัปโปโร


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม CHITOSE AIR TERMINAL HOTEL


คลองโอตารุ


พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี


หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ


พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs