แพ็คเกจทัวร์


WHITE HOKKAIDO TANCHO(CRANES) IN WINTER (1)


Japan (7 วัน 5 คืน)

เกาะฮอกไกโด ชมหงส์ขาวบนธารน้ำแข็ง ทดลองอบคุ๊กกี้ญี่ปุ่น อุทยานอนุรักษ์สายพันธุ์นกกระเรียนหัวแดง ขับสโนว์โมบิลบนลานหิมะ ล่องเรือตัดน้ำแข็งออโรร่า เทศกาลน้ำแข็งสโนว์วอลล์ ครั้งที่ 44 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าภูเขาคุโระดาเคะ ถ่ายรูปคลองโอตารุ
รหัส: CPX-190211-TANCHO

2 ท่านสุดท้าย!!

รายละเอียดเพิ่มเติม


This product has received subsidary of 15,000JPY by subsidy of Japanese government.

กรุงเทพ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 670 - เกาะฮอกไกโด

โอะบิฮิโระ - ชมความน่ารักของหงส์ขาวบนธารน้ำแข็ง - กิจกรรมการทดลองอบคุ๊กกี้ญี่ปุ่น - เมืองคุชิโระ

อุทยานอนุรักษ์สายพันธุ์นกกระเรียนหัวแดง - ตลาดสดวะโช - เมนู “คัตเตะด้ง” - ทะเลสาบอะคัง - ขับสโนว์โมบิลบนลานหิมะ - เมืองอะบาชิริ

เมืองอะบาชิริ - ล่องเรือออโรร่าชมธารน้ำแข็ง - เมนู SNOW QUEEN CRAB - โซอุนเคียว - ถ่ายรูปน้ำตกริวเซและกิงกะ - เทศกาลน้ำแข็งสโนว์วอลล์ ครั้งที่ 44 ปี 2019

กระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวบนภูเขาคุโระดาเคะ - นครซัปโปโร - ผ่านชมสวนสาธารณะโอโดริและหอนาฬิกาโบราณ - ที่ทำการเก่ารัฐบาลบนเกาะฮอกไกโด - สถานีรถไฟ เจ.อาร์. ซัปโปโร สเตชั่น - อัพเกรดพิเศษมื้อค่ำเมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเล ปูยักษ์ 3 ชนิดและเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์ (ไม่อั้น)

เมืองโอตารุ - ถ่ายรูปคลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ - พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต

สนามบินนานาชาติชินชิโตะเซะ - กรุงเทพฯ TG 671  

HI-LIGHT


DAY 02,

ชมหงส์ขาวบนธารน้ำแข็ง
ชมหงส์ขาวบนธารน้ำแข็ง

DAY 02,

อาณาจักรขนมหวานญี่ปุ่น
อาณาจักรขนมหวานญี่ปุ่น

DAY 02,

ทดลองอบคุ๊กกี้ญี่ปุ่น
ทดลองอบคุ๊กกี้ญี่ปุ่น

DAY 03,

อุทยานอนุรักษ์สายพันธุ์นกกระเรียนหัวแดง
อุทยานอนุรักษ์สายพันธุ์นกกระเรียนหัวแดง

DAY 03,

ตลาดสดวะโช
ตลาดสดวะโช

DAY 03,

ขับสโนว์โมบิล
ขับสโนว์โมบิล

DAY 04,

ล่องเรือตัดน้ำแข็ง
ล่องเรือตัดน้ำแข็ง

DAY 04,

น้ำตกริวเซและกิงกะ
น้ำตกริวเซและกิงกะ

DAY 04,

เทศกาลน้ำแข็งสโนว์วอลล์ ครั้งที่ 44
เทศกาลน้ำแข็งสโนว์วอลล์ ครั้งที่ 44

DAY 05,

ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าภูเขาคุโระดาเคะ
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าภูเขาคุโระดาเคะ

DAY 05,

ที่ทำการเก่ารัฐบาลฮอกไกโด
ที่ทำการเก่ารัฐบาลฮอกไกโด

DAY 05,

ช้อปปิ้งสถานีรถไฟ เจ.อาร์. ซัปโปโร
ช้อปปิ้งสถานีรถไฟ เจ.อาร์. ซัปโปโร

DAY 05,

บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเล พร้อมปู3ชนิด
บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเล พร้อมปู3ชนิด

DAY 06,

คลองโอตารุ
คลองโอตารุ

DAY 06,

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

DAY 06,

หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ
หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม ANA CROWNE PLAZA HOTEL KUSHIRO


ชมหงส์ขาวบนธารน้ำแข็ง


อาณาจักรขนมหวานญี่ปุ่น


ทดลองอบคุ๊กกี้ญี่ปุ่น


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม ABASHIRIKOSO HOTEL


อุทยานอนุรักษ์สายพันธุ์นกกระเรียนหัวแดง 


ตลาดสดวะโช


ขับสโนว์โมบิล


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SOUNKYO CHOYOTEI HOTEL


ล่องเรือตัดน้ำแข็ง


น้ำตกริวเซและกิงกะ


เทศกาลน้ำแข็งสโนว์วอลล์ ครั้งที่ 44


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SAPPORO KEIO PLAZA HOTEL


ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าภูเขาคุโระดาเคะ


ที่ทำการเก่ารัฐบาลฮอกไกโด 


ช้อปปิ้งสถานีรถไฟ เจ.อาร์. ซัปโปโร


บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเล พร้อมปู3ชนิด


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SAPPORO KEIO PLAZA HOTEL


คลองโอตารุ


พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี


หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs