แพ็คเกจทัวร์


Package Europe 005 เยอรมนี-โปแลนด์-สาธารณรัฐเช็ก


Europe (10 วัน 9 คืน)

แพคเกจทัวร์ยุโรปกึ่งอิสระ (พร้อมรถและคนขับพูดไทยบริการ รวมวีซ่าและประกันฯ)
รหัส: CPX-EUR1811-005

แพคเกจอิสระ, ทัวร์ยุโรป

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 0 - 89,900 -
เด็กมีเตียง 0 - 89,900 -
เด็กมีเตียง(บุคคลที่ 3) 0 - 89,900 -
เด็กไม่มีเตียง 0 - 89,900 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 22,500 -
ราคาเริ่มต้น: 0 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


เยอรมนี-โปแลนด์-สาธารณรัฐเช็ก

ปราสาทอิมพีเรียล, เหมืองเกลือใต้ดินเวลิกซิก้า (มรดกโลก ปี 1978) ใหญ่ที่สุดในโลก

Malbork Castle (มรดกโลกยุคกลาง)

 

HI-LIGHT


Day 2,

ปราสาทอิมพีเรียล
ปราสาทอิมพีเรียล

Day 4,

Wilanow Palace
Wilanow Palace

Day 4,

พระราชวังหลวง
พระราชวังหลวง

Day 6,

เหมืองเกลือไต้ดินเวลิกซิก้า ใหญ่ที่สุดในโลก
เหมืองเกลือไต้ดินเวลิกซิก้า ใหญ่ที่สุดในโลก

Day 8,

Praque Castle
Praque Castle

Day 8,

สะพานชาร์ลส์
สะพานชาร์ลส์

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว (แบบ Zimmer)


Imperial Castle


Grand Theatre


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว (แบบ Zimmer)


St.Mary Church


Malbork City Hall


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว (แบบ Zimmer)


Wilanow Palace


Royal Castle


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว (แบบ Zimmer)


Jasna Gora Monastery


St.Mary Basilica


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว (แบบ Zimmer)


Wieliczka Salt Mine


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว (แบบ Zimmer)


St.Wenceslas Cathedral


Church of St.Michael


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว (แบบ Zimmer)


ปราสาทปราก


สะพานชาร์ลส์


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว (แบบ Zimmer)


มหาวิหารเรเกนสบวร์ก


สะพานหินเก่าแก่ (Stone Bridge)


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs