แพ็คเกจทัวร์


[Feel Freedom EU-04] อังกฤษ - สก๊อตแลนด์


Europe (6 วัน 5 คืน)

แพคเกจทัวร์ยุโรปกึ่งอิสระ (พร้อมรถและโชเฟอร์พูดไทยบริการ รวมวีซ่าและประกันฯ)
รหัส: CPX-EUR1811-004

แพคเกจอิสระ, ทัวร์ยุโรป

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 0 - 82,900 -
เด็กมีเตียง 0 - 82,900 -
เด็กมีเตียง(บุคคลที่ 3) 0 - 82,900 -
เด็กไม่มีเตียง 0 - 82,900 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 20,500 -
ราคาเริ่มต้น: 0 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


อังกฤษ - สก๊อตแลนด์

HI-LIGHT


Day 2,

สนามฟุตบอล Old Trafford
สนามฟุตบอล Old Trafford

Day 2,

Windermere Lake Cruise
Windermere Lake Cruise

Day 3,

ปราสาทเอดินเบริ์ก
ปราสาทเอดินเบริ์ก

Day 4,

ยอร์คมินสเตอร์
ยอร์คมินสเตอร์

Day 5,

พระราชวังบัคกิ้งแฮม
พระราชวังบัคกิ้งแฮม

Day 5,

ลอนดอนอาย
ลอนดอนอาย

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS MANCHESTER HOTEL


สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน


National Football Museum


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS EDINBURGH HOTEL


สนามฟุตบอล Old Trafford


Windermere Lake Cruise


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม PREMIER INN MIDDLESBROUGH CENTRAL SOUTH


ปราสาทเอดินเบริ์ก


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS LONDON HOTEL


ยอร์คมินสเตอร์


Bicester Village


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS LONDON HOTEL


พระราชวังบัคกิ้งแฮม


เวสมินส์เตอร์ แอบบีย์


ลอนดอนอาย


Breakfast Lunch Dinner


ห้างแฮรอดส์


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs