แพ็คเกจทัวร์


Package Europe 003 อิตาลี-โมนาโก-ฝรั่งเศส (ริเวียร่า)


Europe (6 วัน 5 คืน)

แพคเกจทัวร์ยุโรปกึ่งอิสระ (พร้อมรถและคนขับพูดไทยบริการ รวมวีซ่าและประกันฯ)
รหัส: CPX-EUR1811-003

แพคเกจอิสระ, ทัวร์ยุโรป

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 0 - 78,900 -
เด็กมีเตียง 0 - 78,900 -
เด็กมีเตียง(บุคคลที่ 3) 0 - 78,900 -
เด็กไม่มีเตียง 0 - 78,900 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 15,900 -
ราคาเริ่มต้น: 0 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


อิตาลี-โมนาโก-ฝรั่งเศส(ริเวียร่า)

HI-LIGHT


Day 2,

คานส์ (Cannes)
คานส์ (Cannes)

Day 2,

เลย์ โบ เดอ โพรวองซ์ (Les Baux-de-Provence)
เลย์ โบ เดอ โพรวองซ์ (Les Baux-de-Provence)

Day 3,

สะพานส่งน้ำโรมัน (Pont du Gard)
สะพานส่งน้ำโรมัน (Pont du Gard)

Day 4,

เอ็กซ์ ออง โพรวองซ์ (Aix-en-Provence)
เอ็กซ์ ออง โพรวองซ์ (Aix-en-Provence)

Day 5,

มิลาน(Milan)
มิลาน(Milan)

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว (แบบ Zimmer)


โมนาโกวิลล์


เมือง Eze


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว (แบบ Zimmer)


คานส์ (Cannes)


เลย์ โบ เดอ โพรวองซ์


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว (แบบ Zimmer)


สะพานส่งน้ำโรมัน


เมืองมาร์เซย


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว (แบบ Zimmer)


เอ็กซ์ ออง โพรวองซ์


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว (แบบ Zimmer)


Serravalle Designer Outlet


มิลาน


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs