แพ็คเกจทัวร์


[Feel Freedom EU-02] เยอรมนี-ออสเตรีย-สาธารณรัฐเช็ก


Europe (6 วัน 5 คืน)

แพคเกจทัวร์ยุโรปกึ่งอิสระ (พร้อมรถและคนขับพูดไทยบริการ รวมวีซ่าและประกันฯ)
รหัส: CPX-EUR1811-002

แพคเกจอิสระ, ทัวร์ยุโรป

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 0 - 62,900 -
เด็กมีเตียง 0 - 62,900 -
เด็กมีเตียง(บุคคลที่ 3) 0 - 62,900 -
เด็กไม่มีเตียง 0 - 62,900 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 13,900 -
ราคาเริ่มต้น: 0 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


เยอรมนี-ออสเตรีย-สาธารณรัฐเช็ก

HI-LIGHT


Day 1,

เมือง Wurzburg
เมือง Wurzburg

Day 2,

คาโรวีวารี
คาโรวีวารี

Day 3,

สะพานชาร์ลส์
สะพานชาร์ลส์

Day 3,

เชสกี้ ครุมลอฟ
เชสกี้ ครุมลอฟ

Day 4,

ฮัลล์ชต้ทท์(มรดกโลก)
ฮัลล์ชต้ทท์(มรดกโลก)

Day 4,

ซาลส์บูร์ก (Salzburg)
ซาลส์บูร์ก (Salzburg)

Day 5,

มิวนิค (Munich)
มิวนิค (Munich)

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว (แบบ Zimmer)


เมือง Wurzburg


เมือง Bamberg


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว (แบบ Zimmer)


คาโรวีวารี


เมืองปราก


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว (แบบ Zimmer)


สะพานชาร์ลส์


เชสกี้ ครุมลอฟ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว (แบบ Zimmer)


ทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์


ซาลส์บูร์ก


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว (แบบ Zimmer)


บ้านหมายเลข 9 วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสาร์ท


จัตรัสมาเรียนพลาส


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs