แพ็คเกจทัวร์


[Feel Freedom EU-01] เยอรมนี-ฝรั่งเศส(ชมหมู่บ้านสุดน่ารักแห่งแคว้นอัลซาส)-สวิส


Europe (6 วัน 5 คืน)

BKK-FRA//MUC-BKK แพคเกจทัวร์ยุโรปกึ่งอิสระ (พร้อมรถและคนขับพูดไทยบริการ รวมวีซ่าและประกันฯ)
รหัส: CPX-EUR1811-001

แพคเกจอิสระ, ทัวร์ยุโรป

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 0 - 67,900 -
เด็กมีเตียง 0 - 67,900 -
เด็กมีเตียง(บุคคลที่ 3) 0 - 67,900 -
เด็กไม่มีเตียง 0 - 67,900 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 15,900 -
ราคาเริ่มต้น: 0 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


เยอรมนี-ฝรั่งเศส(ชมหมู่บ้านสุดน่ารักแห่งแคว้นอัลซาส)-สวิสเซอร์แลนด์

 

HI-LIGHT


Day 1,

ปราสาทไฮเดลเบริ์ก
ปราสาทไฮเดลเบริ์ก

Day 2,

หมู่บ้าน Riquewihr
หมู่บ้าน Riquewihr

Day 2,

หมู่บ้าน Colmar
หมู่บ้าน Colmar

Day 3,

หมู่บ้าน Equisheim
หมู่บ้าน Equisheim

Day 4,

น้ำตกไรน์
น้ำตกไรน์

Day 5,

ปราสาทนอยชวาสไตน์
ปราสาทนอยชวาสไตน์

Day 5,

เมือง Oberammergau
เมือง Oberammergau

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว (แบบ Zimmer)


ปราสาทไฮเดลเบริ์ก


เมืองประวัติศาสตร์ Speyer


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว (แบบ Zimmer)


หมู่บ้าน Riquewihr


หมู่บ้าน Colmar


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว (แบบ Zimmer)


หมู่บ้าน Equisheim


นาฬิกากุ๊กกู


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว (แบบ Zimmer)


น้ำตกไรน์


เมืองStein am Rhein


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว (แบบ Zimmer)


ปราสาทนอยชวาสไตน์


เมือง Oberammergau


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs