แพ็คเกจทัวร์


VISIT KYUSHU in NEW YEAR & HUIS TEN BOSCH ILLUMINATION IN WINTER


Japan (7 DAYS 5 NIGHTS)

เกาะคิวชู ศาลเจ้าอุซะ เมืองตากอากาศเบ็ปปุ แต่งชุดกิโมโน เมืองยูฟุอิน เฮ้าส์เท็นบอช ชมการแสดงแสงสีเสียงประจำปี THE KINGDOM OF LIGHTS ศาลเจ้ายูโตคุ อินาริ หอคอยเรือนกระจกฟุคุโอะกะ
รหัส: ASA-181227-KYUSHU NY

ปิดการจอง

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648 - เกาะคิวชู - สนามบินนานาชาติฟุคุโอะกะ - เมืองอุซะ (จังหวัดโออิตะ) - นมัสการศาลเจ้าอุซะ - เมืองตากอากาศเบ็ปปุ - บ่อน้ำนรกจิโกะคุ (บ่อเลือดและบ่อทะเล) - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น - กิจกรรมแต่งชุดกิโมโนะ(เมืองคิทสึคิ) - เดินเล่นเมืองโบราณคิทสึคิ  เมืองยูฟุอิน - ทะเลสาบคินริน - เดินเล่นหมู่บ้านโบราณยูฟุอิน - เมืองเบ็ปปุ   อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น - เมืองซาเซะโบะ (จังหวัดนางาซากิ) - สวนสนุกหมู่บ้านฮอลแลนด์ “เฮ้าส์เท็นบอช” รีสอร์ทแห่งดอกไม้ - ชมการจัดการแสดงแสงสีเสียงประจำปี  THE KINGDOM OF LIGHTS - ศาลเจ้ายูโตคุ อินาริ (จังหวัดซากะ) - เมืองโทสุ - อิสระช้อปปิ้ง “โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต” - จังหวัดฟุคุโอะกะ - หอคอยเรือนกระจกฟุคุโอะกะ - อิสระช้อปปิ้งย่านเท็นจิน มอลล์อิสระช้อปปิ้งย่านคาแนลซิตี้ - สนามบินนานาชาติฟุคุโอะกะ - ประเทศไทย - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ TG 649

HI-LIGHT


Day 2,

นมัสการศาลเจ้าอุซะ
นมัสการศาลเจ้าอุซะ

Day 2,

บ่อน้ำนรกจิโกะคุ (บ่อเลือดและบ่อทะเล)
บ่อน้ำนรกจิโกะคุ (บ่อเลือดและบ่อทะเล)

Day 3,

กิจกรรมแต่งชุดกิโมโนะ
กิจกรรมแต่งชุดกิโมโนะ

Day 3,

เมืองโบราณคิทสึคิ
เมืองโบราณคิทสึคิ

Day 3,

ทะเลสาบคินริน
ทะเลสาบคินริน

Day 3,

หมู่บ้านโบราณยูฟุอิน
หมู่บ้านโบราณยูฟุอิน

Day 4,

Huis Ten Bosch รีสอร์ทดอกไม้
Huis Ten Bosch รีสอร์ทดอกไม้

Day 4,

Huis Ten Bosch Illumination
Huis Ten Bosch Illumination

Day 5,

ศาลเจ้ายุโตะคุอินาริ
ศาลเจ้ายุโตะคุอินาริ

Day 5,

อิสระช้อปปิ้งเอาท์เล็ต "โทสุ"
อิสระช้อปปิ้งเอาท์เล็ต "โทสุ"

Day 6,

หอคอยเรือนกระจกฟุคุโอกะ
หอคอยเรือนกระจกฟุคุโอกะ

Day 6,

เท็นจินช้อปปิ้ง
เท็นจินช้อปปิ้ง

Day 6,

ช้อปปิ้งคาแนลซิตี้
ช้อปปิ้งคาแนลซิตี้

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม BEPPU WAN ROYAL HOTEL


ศาลเจ้าอุซะ


บ่อน้ำนรกจิโกะคุ (บ่อเลือดและบ่อทะเล)


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม ฺBEPPU WAN ROYAL HOTEL


กิจกรรมแต่งชุดกิโมโนะ


เมืองโบราณคิทสึคิ


ทะเลสาบคินริน


ยูฟุอิน


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม HUIS TEN BOSCH WATERMARK HOTEL


HTB


HTB ILLM.


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม FUKUOKA HILTON SEA HAWK HOTEL


ยุโตะคุอินาริ


เอาท์เล็ต "โทสุ"


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม FUKUOKA HILTON SEA HAWK HOTEL


FUK TOWER


เท็นจินช้อปปิ้ง


คาแนลซิตี้


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)