แพ็คเกจทัวร์


[Fly Freedom] SPRING SEASON IN KYUSHU (BEPPU-YUFUIN-MIYAZAKI-KAGOSHIMA)


Japan (8 วัน 5 คืน)

FLY FREEDOM *เลือกสายการบินได้ เลือกวันเดินทางได้ กลุ่มเล็กๆ* ชมซากุระเกาะคิวชู ศาลเจ้าดาไซฟุ หมู่บ้านยูฟุอิน ช่องเขาทาคาชิโฮะ จุดชมซากุระและดอกเรฟซีด ซากุระโตะ นาโนะฮานะ สวนฮานะดาเตะโคเง็นโนะซากุระ ศาลเจ้าคิริชิม่า กิจกรรมอบทรายดำบำรุงผิว
รหัส: FLY-200325-SAKURA

FLY FREEDOM

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 1 - 49,900 -
เด็กมีเตียง 1 - 49,900 -
เด็กไม่มีเตียง 0 - 0 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 8,900 -
ราคาเริ่มต้น: 1 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


ศาลเจ้าดาไซฟุ - เดินเล่นหมู่บ้านตากอากาศยูฟุอิน (จังหวัดโออิตะ) - บริการขนมขึ้นชื่อเมืองยูฟุอิน – เมืองเบปปุ

ช่องเขาลึกลับทาคาจิโฮะ (จังหวัดมิยาซากิ) - น้ำตกมะนะอิ - อิสระกิจกรรมพายเรือ – ชมซากุระและดอกเรฟซีด ซากุระโตะ นาโนะฮานะ

ชมซากุระ “สวนฮานะดาเตะโคเง็นโนะซากุระ” - ศาลเจ้าคิริชิม่า – เมืองคาโกะชิม่า

อิ่มอร่อยกับเมนูแนะนำบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูเนื้อหมูดำ และซอฟท์ดริ้งค์(ไม่อั้น)

ล่องเรือเฟอร์รี่ - เมืองแห่งภูเขาไฟอิบุซึคิ – สัมผัสประสบการณ์ใหม่อบทรายดำร้อน

เมนูแนะนำอาหารค่ำบุฟเฟต์ปิ้งย่างเนื้อแกะ หมู ไก่ เนื้อวัวและซอฟท์ดริ้งค์ (ไม่อั้น)

สถานีรถไฟคาโกะชิม่า – นั่งรถไฟหัวกระสุนชินกันเซน(1.10 ชั่วโมง) – สถานีรถไฟฮาคาตะ(จังหวัดฟุคุโอกะ)

สวนสาธารณะ “ไมซูรุ” ชมซากุระ – อิสระช้อปิ้ง “คาแนลซิติ้”

 

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม BEPPU SEIFU HOTEL


เดินเล่นหมู่บ้านตากอากาศยูฟุอิน 


บริการขนมขึ้นชื่อเมืองยูฟุอิน


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม MIYAZAKI SHIKITEI HOTEL


ช่องเขาลึกลับทาคาจิโฮะ


อิสระกิจกรรมพายเรือ


ชมซากุระและดอกเรฟซีด 


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม KAGOSHIMA TOKYU REI HOTEL


ชมซากุระ “สวนฮานะดาเตะโคเง็นโนะซากุระ”


ศาลเจ้าคิริชิม่า


บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูเนื้อหมูดำ และซอฟท์ดริ้งค์(ไม่อั้น)


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม KAGOSHIMA TOKYU REI HOTEL


ล่องเรือเฟอร์รี่


อบทรายดำร้อน


อาหารค่ำบุฟเฟต์ปิ้งย่างเนื้อแกะ หมู ไก่ เนื้อวัวและซอฟท์

ดริ้งค์ (ไม่อั้น)


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม FUKUOKA COMFORT HOTEL


นั่งรถไฟหัวกระสุนชินกันเซน


สวนสาธารณะ “ไมซูรุ” ชมซากุระ


“คาแนลซิติ้”


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs