แพ็คเกจทัวร์


[EAST] DANCING CRANES IN THE SNOW [KUSHIRO-L.AKAN-ABASHIRI-SOUNKYO-SAPPORO]


Japan (7 วัน 4 คืน)

มหัศจรรย์ฤดูหนาวที่.. East Hokkaido **บินลงสนามบินคุชิโระ** เที่ยวชมอุทยานอนุรักษ์สายพันธุ์นกกระเรียนหัวแดง ทะเลสาบอะคัง หมู่บ้านไอนุ อิสระและสนุกกับกิจกรรมฤดูหนาว ล่องเรือตัดน้ำแข็งออโรร่า ชมงานเทศกาลน้ำแข็ง สโนว์ วอลล์
รหัส: CPP-200226-EAST CRANES

East Hokkaido by JAL

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 59,900 - 38,900 -
เด็กมีเตียง 59,900 - 38,900 -
เด็กไม่มีเตียง 50,900 - 29,900 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
ราคาเริ่มต้น: 59,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


สนามบินคุชิโระ - ตลาดสดวะโช - อร่อยกับเมนูคัตเตะด้ง

อุทยานอนุรักษ์สายพันธุ์นกกระเรียนหัวแดง ทะเลสาบอะคัง

เดินเล่นชมหมู่บ้านไอนุชาวพื้นเมืองบนเกาะฮอกไกโด

อิสระและสนุกกับกิจกรรมฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง (ทะเลสาบอะบาชิริ)

ล่องเรือตัดน้ำแข็งออโรร่า - น้ำตกริวเซและกิงกะ (เมืองโซอุนเคียว) 

ชมงานเทศกาลน้ำแข็ง สโนว์ วอลล์

ชมความน่ารักของสวนสัตว์อาซาฮียาม่า - ชมขบวนพาเหรดเพนกวินน่ารัก

ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตลาดสดโจวไก

ถ่ายภาพคลองโอตารุ - หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม LAKE AKAN NEW AKAN HOTEL


ตลาดสดวะโช


อุทยานอนุรักษ์สายพันธุ์นกกระเรียนหัวแดง  ทะเลสาบอะคัง


หมู่บ้านไอนุชาวพื้นเมือง


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม ABASHIRI KOSO HOTEL


สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาว อะคัง


snow mobile


พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SOUNKYO CHOYO RESORT


ล่องเรือตัดน้ำแข็งออโรร่า


น้ำตกริวเซและกิงกะ


ชมงานเทศกาลน้ำแข็ง สโนว์ วอลล์


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SAPPORO CENTURY ROYAL HOTEL


สวนสัตว์อาซาฮียาม่า


ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน


ที่ทำการบริหารเมืองเก่าบนเกาะฮอกไกโด


Breakfast Lunch Dinner


ศาลเจ้าฮอกไกโด


ตลาดสดโจวไก


คลองโอตารุ


พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs