แพ็คเกจทัวร์


[EAST] UNSEEN HOKKAIDO 4 WINTER FESTIVALS IN 2020


Japan (7 วัน 4 คืน)

มหัศจรรย์ฤดูหนาวที่.. East Hokkaido ชม 4 เทศกาลฤดูหนาว เที่ยวหมู่บ้านบนทะเลสาบน้ำแข็งชิคาริเบะทสึโคะตัน อิสระกับกิจกรรมแช่น้ำแร่กลางหิมะ ถ่ายรูปฝูงหงส์โอะบิฮิโระ อุทยานอนุรักษ์สายพันธุ์นกกระเรียนหัวแดง
รหัส: CPP-200127-EAST

East Hokkaido by JAL

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 61,900 - 40,000 -
เด็กมีเตียง 61,900 - 40,000 -
เด็กไม่มีเตียง 51,900 - 30,000 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 61,900 - 40,900 -
เด็กมีเตียง 61,900 - 40,900 -
เด็กไม่มีเตียง 51,900 - 30,900 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
ราคาเริ่มต้น: 61,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


เกาะฮอกไกโด ชม 4 เทศกาลฤดูหนาว

ชมเทศกาลฤดูหนาวทะเลสาบชิโคะทสึ

เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว

ทะเลสาบชิคาริเบะทสึ - เยี่ยมชมหมู่บ้านบนทะเลสาบน้ำแข็งชิคาริเบะทสึโคะตัน - อิสระกับเครื่องดื่มไอซ์บาร์ - ชมที่พักโดมหิมะกลางแจ้ง  อิสระกับกิจกรรมแช่น้ำแร่กลางหิมะ

 ชมเทศกาลแสงไฟไซรินคะ

อัพเกรดสุดพิเศษมื้อค่ำเมนูบุฟเฟ่ต์ประเภทปิ้งย่างอาหารทะเล พร้อมปูยักษ์ 3 ชนิด และเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์

ผ่านชมสวนโอโดะริพาร์คและหอนาฬิกาโบราณ - ศาลเจ้าฮอกไกโด

หมู่บ้านอาซาฮีคาวะราเม็ง - อิ่มอร่อยกับราเม็งพื้นเมือง

ชมความน่ารักสวนสัตว์อาซาฮียาม่า - ขบวนพาเหรดเพนกวินน่ารัก (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

ถ่ายรูปฝูงหงส์โอะบิฮิโระ 

อาณาจักรขนมชื่อดังของญี่ปุ่นริวเกะทสึ - สนุกกิจกรรมอบคุ้กกี้ 

ทะเลสาบอะคัง - ชมหมู่บ้านไอนุชาวพื้นเมืองบนเกาะฮอกไกโด - อิสระและสนุกกับกิจกรรมฤดูหนาว 

อุทยานอนุรักษ์สายพันธุ์นกกระเรียนหัวแดง

ตลาดสดวะโช  อิ่มอร่อยกับเมนูคัตเตะด้ง – ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟคุชิโระ - แวะถ่ายรูปสะพานนุซาไม  - ช้อปปิ้งห้างอิออนมอลล์

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SAPPORO CENTURY ROYAL HOTEL


ชมเทศกาลฤดูหนาวทะเลสาบชิโคะทสึ


NANDA


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SOUNKYO TAISETSU HOTEL


ศาลเจ้าฮอกไกโด


หมู่บ้านอาซาฮีคาวะราเม็ง


ขบวนพาเหรดเพนกวินน่ารัก


เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OBIHIRO NORTHLAND NIKKO HOTEL


หมู่บ้านบนทะเลสาบน้ำแข็ง    ชิคาริเบะทสึโคะตัน


โดมหิมะกลางแจ้ง


ชมเทศกาลแสงไฟไซรินคะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม LAKE AKAN NEW AKAN HOTEL


สนุกกิจกรรมอบคุ้กกี้


ชมหมู่บ้านไอนุชาวพื้นเมือง


สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาว


Breakfast Lunch Dinner


อุทยานอนุรักษ์สายพันธุ์นกกระเรียนหัวแดง


ตลาดสดวะโช


ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟคุชิโระ


สะพานนุซาไม


CAFÉ PRENDRE


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs