แพ็คเกจทัวร์


[Fly Freedom] ทัวร์ยุโรปบอลติก (ลิทัวเนีย-ลัตเวีย-เอสโตเนีย-ฟินแลนด์)


Europe (8 วัน 6 คืน)

FLY FREEDOM *เลือกสายการบินได้ เลือกวันเดินทางได้ ทัวร์กลุ่มเล็ก ๆ* (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) ทัวร์ยุโรปบอลติก ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์
รหัส: FLY-200101-BALTIC

FLY FREEDOM

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 1 - 50,500 -
เด็กมีเตียง 0 - 0 -
เด็กมีเตียง(บุคคลที่ 3) 1 - 0 -
เด็กไม่มีเตียง 1 - 0 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 10,500 -
เดินทางโดย: FINNAIR
ราคาเริ่มต้น: 1 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


วิลนิอุส(ประเทศลิทัวเนีย)  - ชมย่านเมืองเก่า - ถ่ายรูปกับประตูเมืองวิลนิอุส – ชมโบสถ์เซ็นต์แอน (St.Anne’s Church)

ถ่ายรูปกับมหาวิหารวิลนีอุส - พิพิธภัณฑ์ KGB –  ช็อปปิ้งห้างอะโครโพลิส

ปราสาททราไก - โชว์เล่ย์ - ชมเนินไม้กางเขน – ริก้า (ลัตเวีย)

บอสก้า - ชมพระราชวังรุนดาเล่ - ริก้า – ชมย่านเมืองเก่า – ผ่านชมอนุสาวรีย์อิสรภาพ - ย่านใจกลางเมืองโดมสแควร์

TOWN HALL SQUARE – ถ่ายรูปกับโบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์

ชมบ้านไม้ – ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง (PARNU

CITY HALL) - เดินเล่นพาร์นูเมนสตรีท - ทาลลินน์ (เอสโตเนีย) –

นำท่านเข้าชมพระราชวังแคทเดอริค

ชมเขตเมืองเก่าทูมเปีย - นั่งเรือเฟอรี่สู่ - เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)

ซีเนท สแควร์ - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส - มหาวิหารเฮลซิงกิ – ROCK CHURCH - โบสถ์อุสเพนสกี้ - มาร์เก็ต สแควร์  -

สนามบินนานาชาติ – เช็คอินรอขึ้นเครื่อง, ทำ Tax Refund

 

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม HOLIDAY INN VILNIUS HOTEL


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม HOLIDAY INN VILNIUS HOTEL


ประตูเมืองวิลนิอุส


ชมโบสถ์เซ็นต์แอน (St.Anne’s Church)


พิพิธภัณฑ์ KGB


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม RADISSON BLU HOTEL LATVIJA RIGA


ปราสาททราไก


ชมเนินไม้กางเขน


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม RADISSON BLU HOTEL LATVIJA RIGA


ชมพระราชวังรุนดาเล่


TOWN HALL SQUARE


ถ่ายรูปกับโบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม ORIGINAL SOKOS HOTEL VIRU


ชมบ้านไม้พาร์นู


พาร์นูเมนสตรีท


ชมพระราชวังแคทเดอริค


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SCANDIC PARK HELSINKI HOTEL


ชมเขตเมืองเก่าทูมเปีย


นั่งเรือเฟอรี่


Breakfast Lunch Dinner


อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส


มหาวิหารเฮลซิงกิ


โบสถ์อุสเพนสกี้


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs