แพ็คเกจทัวร์


[Fly Freedom] SAKURA MINAKAMI AKAGI SENBON[KAWAGOE-YOKOHAMA-KAMAKURA-TOKYO]


Japan (8 วัน 5 คืน)

FLY FREEDOM *เลือกสายการบินได้ เลือกวันเดินทางได้ กลุ่มเล็กๆ* ชมอุโมงค์ซากุระ อาคางิ เซ็มบง, จุดชมวิวซากุระ นากาโทโร่, จุดชมวิวซากุระ คุมากายะ, ชมซากุระสวนกงเก็นโดะ, สวนซากุระ ซันเคเอน, หลวงพ่อโตมาคาคุระ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอัพเกรด
รหัส: FLY-200329-SAKURA

FLY FREEDOM

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 1 - 50,900 -
เด็กมีเตียง 0 - 0 -
เด็กไม่มีเตียง 0 - 0 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 8,900 -
ราคาเริ่มต้น: 1 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


FLY FREEDOM *เลือกสายการบินได้ เลือกวันเดินทางได้ กลุ่มเล็กๆ*

จังหวัดชิบะ – คาวาโกะเอะ – ไซตามะ - วัดคิตะอิน - หมู่บ้านโบราณสีดำ - เส้นทางถนนขนมหวานญี่ปุ่นโบราณ – วัดดารุมะจิ ต้นกำเนิดตุ๊กตาดารุมะ

มินาคามิ - อุโมงค์ซากุระ “อาคางิ นัมเม็ง เซ็มบง ซากุระ” - จุดชมวิวซากุระ  “นากาโทโร่” (จังหวัดไซตามะ)

เมืองคุมากายะ – จุดชมวิวซากุระ “คุมากายะ ซากุระ ซึซึมิ” – จุดชมวิวซากุระ “สวนสาธารณะกงเก็นโดะ”

สวนซากุระ “ซันเคเอน” – นมัสการหลวงพ่อโตกลางแจ้งเมืองคามาคุระ (จังหวัดคานากาว่า)

โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ - สุดยอดพิเศษอัพเกรดเมนูปิ้งย่างแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยนและขาปูยักษ์ (ไม่อั้น)

ชมเทคนิคการจัดแสดงศิลปะดิจิตอลโลกไร้พรมแดน - อิสระช้อปปิ้งห้างไดเวอร์ซิตี้

อิสระถ่ายภาพบรรยากาศ (สะพานเรนโบว์ l รูปปั้นเทพีเสรีภาพ l หุ่นยนต์กันดั้มยูนิคอร์น ขนาดเท่าตัวจริง)

สวนสาธารณะอูเอโนะ(ชมซากุระ) – วัดอาซากุสะ – นมัสการเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์

อิสระช้อปปิ้ง “คิซาราซึ เอ้าท์เล็ต” อิสระช้อปปิ้ง “มาคุฮาริ อิออน มอลล์”

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม MINAKAMI KAN HOTEL


วัดคิตะอิน


หมู่บ้านโบราณสีดำ


ตุ๊กตาดาตะมะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม KUMAGATA MARROAD INN HOTEL


อุโมงค์ซากุระ “อาคางิ นัมเม็ง เซ็มบง ซากุระ”


จุดชมวิวซากุระ  “นากาโทโร่”


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม YOKOHAMA EDIT HOTEL


จุดชมวิวซากุระ “คุมากายะ ซากุระ ซึซึมิ”


สวนสาธารณะกงเก็นโดะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม ODAIBA GRAND FESTA HOTEL


สวนซากุระ “ซันเคเอน”


นมัสการหลวงพ่อโตกลางแจ้งเมืองคามาคุระ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม ODAIBA GRAND FESTA HOTEL


Mori Digital Art


สะพานเรนโบว์


Breakfast Lunch Dinner


สวนสาธารณะอูเอโนะ(ชมซากุระ)


วัดอาซากุสะ


“คิซาราซึ เอ้าท์เล็ต”


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs