แพ็คเกจทัวร์


[Fly Freedom] เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม (ชมเทศกาลดอกทิวลิป และหมู่บ้านกีร์ทูน เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์)


Europe (8 วัน 6 คืน)

FLY FREEDOM *เลือกสายการบินได้ เลือกวันเดินทางได้ ทัวร์กลุ่มเล็ก ๆ* (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม ชมเทศกาลดอกทิวลิป สวนเคเคนฮอฟ และหมู่บ้านกีร์ทูน เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์
รหัส: FLY-200321-KEUKENHOF

FLY FREEDOM

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 1 - 58,500 -
เด็กมีเตียง 0 - 0 -
เด็กไม่มีเตียง 0 - 0 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 13,900 -
ราคาเริ่มต้น: 1 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


FLY FREEDOM *เลือกสายการบินได้ เลือกวันเดินทางได้ ทัวร์กลุ่มเล็ก ๆ*

อัมสเตอร์ดัม - หมู้บ้านกีร์ทูน (ล่องเรือ) - จตุรัสดัมสแควร์ - พระราชวังหลวง – ล่องเรือชมคลอง - ชมโรงงานเจียระไนเพชร

ลิซเซ่ - ชมเทศกาลดอกทิวลิป (สวนเคอเคนฮอฟ)- กรุงเฮก - เมืองตุ๊กตามาดูโรดัม - ผ่านชมศาลโลก

รอตเตอร์ดัม – ชมอาคารสวยงามแปลกตา-บ้านคิวบิก - ตึกดินสอ – คินเดอร์ไดค์ หมู่บ้านกังหันลม (มรดกโลก)

แอนต์เวริ์ป - จตุรัสกลางเมือง – มหาวิหารแห่งแอนต์เวริ์ป - ศาลาว่าการเมือง

เมืองเกนท์ - ผ่านชมปราสาทท่านเคานท์ – หอระฆังประจำเมือง - มหาวิหารแห่งเมืองเกนท์

บรูจส์ - ย่านใจกลางเมืองเก่า - จตุรัสมาร์ก - หอระฆังประจำเมือง - โบสถ์พระโลหิตอันศักดิ์สิทธิ์

บรัสเซลส์ - พระราชวังหลวง – จตุรัสกรองปลาส(มรดกโลก)  - ชมรูปปั้นหนูน้อยแมนเนเกนพิส

 

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม CORENDON CITY AMSTERDAM


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม CORENDON CITY AMSTERDAM


หมู่บ้านกีร์ทูน


จตุรัสดัมสแควร์


พระราชวังหลวง


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NH ATLANTA ROTTERDAM


 ชมเทศกาลดอกทิวลิป (สวนเคอเคนฮอฟ)


เมืองตุ๊กตามาดูโรดัม


ศาลโลก


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม VAN DER VALK HOTEL ANTWERP


บ้านคิวบิก


คินเดอร์ไดค์ หมู่บ้านกังหันลม (มรดกโลก)


มหาวิหารแห่งแอนต์เวริ์ป


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NH BRUGGE HOTEL


ปราสาทท่านเคานท์


มหาวิหารแห่งเมืองเกนท์


มหาวิหารแห่งเมืองเกนท์


โบสถ์พระโลหิตอันศักดิ์สิทธิ์


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม THE GRESHAM BELSON BRUSSELS


พระราชวังหลวงบรัสเซลส์


จตุรัสกรองปลาส

 


ชมรูปปั้นหนูน้อยแมนเนเกนพิส


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs