แพ็คเกจทัวร์


[EAST] CUTE CUTE HOKKAIDO SNOW PLAY[ASAHIKAWA-NOBORIBETSU-HAKODATE]


Japan (7 วัน 4 คืน)

มหัศจรรย์ฤดูหนาวที่.. East Hokkaido **บินลงสนามบินอาซาฮีคาว่า** ชมพาเหรดนกเพนกวิน ลานสกีสโนว์แลนด์ เล่นกระดานเลื่อน ขับสโนว์โมบิล กิจกรรมแพหิมะ ซับโปโร ช้อปปิ้ง JR Sapporo คลองโอตารุ เทศกาลฤดูหนาวทะเลสาบชิโคะทสึ ลานสกีนิเซะโกะ จุดชมวิวฮาโกดาเตะ
รหัส: CPP-200122-CUTE

East Hokkaido by JAL

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 61,900 - 41,000 -
เด็กมีเตียง 61,900 - 41,000 -
เด็กไม่มีเตียง 51,900 - 31,000 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
ราคาเริ่มต้น: 61,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


อะซาฮีคาว่า - ชมความน่ารักของสวนสัตว์อาซาฮียาม่า - ชมพาเหรดเพนกวิน(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ช้อปปิ้งอิออน มอลล์

ลานสกีสโนว์แลนด์ - ชมความน่ารักของฝูง อัลพาก้า - กระดานเลื่อนหิมะ - สโนว์โมบิล 1 กิโลเมตร - แพยางลากบนหิมะ (รวมในรายการ)

ซัปโปโร - อิสระช้อปปิ้ง ซัปโปโร เจ.อาร์ สเตชั่น – ศาลเจ้าฮอกไกโด 

ถ่ายภาพคลองโอตารุ - หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

เทศกาลฤดูหนาวทะเลสาบชิโคะทสึ - ลานหิมะและกิจกรรมฤดูหนาวที่นิเซะโกะรีสอร์ท

กระเช้าไฟฟ้าภูเขาฮาโคะดาเตะ - เยี่ยมชมและเดินเล่นตลาดเช้า - ขึ้นลิฟต์หอคอยดาวห้าแฉกโกะเรียวคาคุ - ท่าเรือฮาโคะดาเตะ

 

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม ASAHIKAWA ART HOTEL


สวนสัตว์อาซาฮียาม่า


ชมพาเหรดเพนกวินแสนน่ารัก


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SAPPORO CENTURY ROYAL HOTEL


ลานสกีสโนว์แลนด์


แพยางลากบนหิมะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NOBORIBETSU MAHOROBA HOTEL


ศาลเจ้าฮอกไกโด


คลองโอตารุ


หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ


เทศกาลฤดูหนาวทะเลสาบชิโคะทสึ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม HAKODATE KOKUSAI HOTEL


ลานหิมะนิเซะโกะรีสอร์ท


กระเช้าไฟฟ้าภูเขาฮาโคะดาเตะ


Breakfast Lunch Dinner


ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ


หอคอยดาวห้าแฉกโกะเรียวคาคุ


ท่าเรือฮาโคะดาเตะโกดังอิฐแดง


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs