แพ็คเกจทัวร์


TOHOKU WHITE WINTER SNOW MONSTER by DIRECT FLIGHT


Japan (7 วัน 4 คืน)

บินตรง SENDAI ชมที่ตั้งปราสาทเก่าเซ็นได ศาลเจ้าโกะโคะคุ ตลาดขายอาหารทะเลชิโอะกามะ ล่องเรือชมวิวอ่าวมัตสิชิม่า หมู่บ้านกินซังออนเซ็น ซาโอะออนเซ็น สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาว เก็บสตรอเบอร์รี่ ระบายสีตุ๊กตาโคะเคชิ ขึ้นเขาซาโอะ ชม Snow Monster ช้อปปิ้งโตเกียว
รหัส: CPP-200204-TOHOKU

บินตรง SENDAI by TG

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 64,900 - 46,900 -
เด็กมีเตียง 61,900 - 46,900 -
เด็กไม่มีเตียง 49,900 - 34,900 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 7,900 -
เดินทางโดย: Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น: 64,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


สนามบินเซ็นได (จังหวัดมิยางิ) - ที่ตั้งปราสาทเซ็นได - ศาลเจ้าโกะโคะคุ (Power Spot) - เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ไดคันนอน

ตลาดส่งอาหารทะเลสด (ชิโอะกามะ) - ทดลองชิมข้าวหน้าทะเล “มาย ไคเซ็น ดง”

ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า (มรดกโลก) - หมู่บ้านกินซันองเซ็น (จังหวัดยามากาตะ)

เทือกเขาซาโอะ - สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาว - กิจกรรมเก็บผลไม้สดจากสวนสตรอเบอรี่

กิจกรรมระบายสีตุ๊กตาพื้นเมืองโคะเคะชิ –  อิสระอาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ

ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวภูเขาซาโอะ – จุดชมวิวทะเลสาบอินาวาชิโระ(จังหวัดฟุคุชิม่า) - ชมหงส์ขาวและนกเป็ดน้ำ

วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้ (จังหวัดโทจิกิ) – เยี่ยมชมศาลเจ้าโทโชกุ (มรดกโลก)

โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – อิ่มอร่อยสุดพิเศษเมนูอัพเกรดอาหารประเภทชาบูชาบูแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน(บุฟเฟต์)

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SENDAI METROPOLITAN HOTEL


ที่ตั้งปราสาทเซ็นได


ศาลเจ้าโกะโคะคุ (Power Spot)


เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ไดคันนอน


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม YAMAGATA TENDO ONSEN GRAND HOTEL


เยี่ยมชมตลาดส่งอาหารทะเลสด (ชิโอะกามะ)


ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า (มรดกโลก)


หมู่บ้านกินซันองเซ็น


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม MIYAGI ZAO ACTIVE RESORTS


เทือกเขาซาโอะ - สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาว


สตรอเบอร์รี่


KOKESHI DOLLS


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม KINUGAWA PLAZA HOTEL


จุดชมวิวภูเขาซาโอะ(กระเช้าไฟฟ้า)


ทะเลสาบอินาวาชิโระ


Breakfast Lunch Dinner


ศาลเจ้าโทโชกุ (มรดกโลก)


อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ


เมนูอัพเกรดบุฟเฟต์ชาบูชาบู


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs