แพ็คเกจทัวร์


WHITE WINTER GUJO TAKAYAMA & SHIRAKAWAGO


Japan (6 วัน 4 คืน)

ชมหิมะชิราคาวะโกะ (25 FEB) เมืองกุโจ กิจกรรมทำอาหารตัวอย่าง ที่ทำการเก่าทาคายาม่า ถนนโบราณซันมาชิซูจิ ปราสาทอีกามัตสึโมโต้ เก็บสตรอเบอร์รี่ ลานสกีฟูจิเทน โตเกียว ฟรีช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม อัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสุดหรู TV Champion
รหัส: CPP-200225-WHITE

ชมหิมะชิราคาวะโกะ (25 FEB)

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 51,900 - 34,000 -
เด็กมีเตียง 48,900 - 34,000 -
เด็กไม่มีเตียง 39,900 - 25,000 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 -
เดินทางโดย: Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น: 51,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


นาโกย่า - เมืองกุโจ -  เรียนทำขนมสาธิตตัวอย่าง - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – อิสระช้อปปิ้งถนนโบราณซันมาชิซึจิ

ทาคายาม่า -  ชมตลาดเช้าพื้นเมือง -  ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ปราสาทอีกามัตสึโมโต้

เก็บผลไม้สดจากสวนสตรอเบอร์รี่ - สนุกลานสกีฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ท

โตเกียว - วัดอาซากุซะ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ - อิสระช้อปปิ้งนาริตะอิออนมอลล์

อิ่มอร่อยสุดพิเศษเมนูอัพเกรดอาหารประเภทปิ้งย่างแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยนบริการขาปูยักษ์(ไม่อั้น

อิสระช้อปปิ้ง หรือ ทัวร์เสริม 1 วัน

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TAKAYAMA HIDA PLAZA HOTEL


เรียนทำขนมสาธิตตัวอย่าง


ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า


ถนนโบราณซันมาชิซึจิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม MATSUMOTO BUENA VISTA HOTEL


ชมตลาดเช้าพื้นเมือง


ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ


ปราสาทอีกามัตสึโมโต้


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


เก็บสตรอเบอรรี่


ลานสกีฟูจิเทน


rokkasen


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


อิสระช้อปปิ้ง


TDL


TDS


Breakfast Lunch Dinner


วัดอาซากุซะ


อิออนมอลล์


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs