แพ็คเกจทัวร์


WHITE WINTER GUJO TAKAYAMA & SHIRAKAWAGO


Japan (6 วัน 4 คืน)

ชมหิมะชิราคาวะโกะ เที่ยวเมืองกุโจ ทำอาหารตัวอย่าง เมืองมัตสึโมโต้ ชมปราสาทอีกา กิจกรรมเก็บสตรอเบอร์รี่ ลานสกีฟูจิเทน โตเกียว วัดอาซากุซะ ฟรีช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม อัพเกรดบุฟเฟ่ต์สุดหรูแนะนำโดยทีวีแชมป์เปี้ยน
รหัส: CPP-200128-WHITE

ชมหิมะชิราคาวะโกะ

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 54,900 - 34,000 -
เด็กมีเตียง 54,900 - 34,000 -
เด็กไม่มีเตียง 45,900 - 25,000 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 54,900 - 34,000 -
เด็กมีเตียง 54,900 - 34,000 -
เด็กไม่มีเตียง 45,900 - 25,000 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 54,900 - 34,000 -
เด็กมีเตียง 54,900 - 34,000 -
เด็กไม่มีเตียง 45,900 - 25,000 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
ราคาเริ่มต้น: 54,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


นาโกย่า - เมืองกุโจ - เรียนทำขนมสาธิตตัวอย่าง - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – อิสระช้อปปิ้งถนนโบราณซันมาชิซึจิ

ชมตลาดเช้าพื้นเมือง - ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า – เมืองมัตสึโมโต้(จังหวัดนากาโน่) -  ปราสาทอีกามัตสึโมโต้

เก็บผลไม้สดจากสวนสตรอเบอร์รี่ - สนุกลานสกีฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ท

โตเกียว – อิ่มอร่อยสุดพิเศษเมนูอัพเกรดอาหารประเภทปิ้งย่างแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยนบริการขาปูยักษ์(ไม่อั้น)

วัดอาซากุซะ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ - เมืองนาริตะ (จังหวัดชิบะ) – ช้อปปิ้งนาริตะอิออนมอลล์

อิสระ 1 วัน ทัวร์เสริม สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซีพาร์ค

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TAKAYAMA HIDA PLAZA HOTEL


เรียนทำขนมสาธิตตัวอย่าง


ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า


ถนนโบราณซันมาชิซึจิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม MATSUMOTO BUENA VISTA HOTEL


ชมตลาดเช้าพื้นเมือง


ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ


ปราสาทอีกามัตสึโมโต้


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


เก็บผลสตรอเบอร์รี่


ลานสกีฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ท


ROKKASEN


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


อิสระช้อปปิ้ง


TDL


TDS


Breakfast Lunch Dinner


วัดอาซากุซะ


นาริตะอิออนมอลล์


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs