แพ็คเกจทัวร์


COOL JAPAN AT TAKAYAMA & SHIRAKAWAGO(STRAWBERRY & ROPEWAY)


Japan (6 DAYS 4 NIGHTS)

เกียวโต ศาลาทองคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชิราคาวะโกะ เก็บผลสตรอเบอร์รี่ ตลาดเช้าพื้นเมืองทาคายาม่า องเซ็นแช่เท้า กระเช้าไฟฟ้าชินโฮตากะ โตเกียว อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซากุซะ ช้อปปิ้งนาริตะอิออนมอลล์
รหัส: CPP-200107-CO

เที่ยวญี่ปุ่น เกียวโต, โตเกียว

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 55,900 - 35,000 -
เด็กมีเตียง 55,900 - 35,000 -
เด็กไม่มีเตียง 46,900 - 26,000 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 55,900 - 35,000 -
เด็กมีเตียง 55,900 - 35,000 -
เด็กไม่มีเตียง 46,900 - 26,000 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
ราคาเริ่มต้น: 55,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


เกียวโต - ศาลาทองคินคาคุจิ (มรดกโลก) - อร่อยกับหม้อไฟซูโม่จังโกะนาเบะ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

เมืองชิราคาวะโกะ(มรดกโลก) - เก็บผลสตรอเบอร์รี่สดจากฟาร์ม

ตลาดเช้าพื้นเมืองทาคายาม่า - ที่ว่าการเก่าเมืองทาคายาม่า - ช้อปปิ้งถนนโบราณซันมาชิซูจิ - 

โอะคุฮิดะองเซ็น - องเซ็นแช่เท้า  สถานีกระเช้าไฟฟ้าชินโฮตากะ (กระเช้าไฟฟ้าสองชั้นแห่งแรกประเทศญี่ปุ่น)

โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ - พิเศษอิ่มอร่อยเมนูอัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยนญี่ปุ่น และขาปูยักษ์ (ไม่อั้น)

วัดอาซากุซะ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ - เมืองนาริตะ (จังหวัดชิบะ) - อิสระช้อปปิ้งนาริตะอิออนมอลล์

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม GIFU MIYAKO HOTEL


ศาลาทองคินคาคุจิ (มรดกโลก)


ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TAKAYAMA HIDA PLAZA HOTEL


หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ


ที่ว่าการเก่าเมืองทาคายาม่า


ถนนโบราณซันมาชิซูจิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม LAKE SUWA RAKO HANANOI HOTEL


ตลาดเช้าพื้นเมืองทาคายาม่า


กระเช้าไฟฟ้าชินโฮตากะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SHINAGAWA PRINCE HOTEL or RYOGOKU DAI-ICHI HOTEL


เก็บผลสตรอเบอร์รี่สดจากฟาร์ม


ชินจูกุ


ROKKASEN


Breakfast Lunch Dinner


วัดอาซากุซะ


นาริตะอิออนมอลล์


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs