แพ็คเกจทัวร์


LITE YOI TABI UNIVERSAL STUDIOS & FUJI SNOW


Japan (6 วัน 4 คืน)

ทัวร์ญี่ปุ่นเข้าสวนสนุกยูนิเวอร์แซลฯ โอซาก้า ทะเลสาบฮามานะ เก็บสตรอเบอร์รี่ ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต บ่อน้ำศักดิ์สสิทธิ์ (ฟูจิ) ลานสกีฟูจิเทน โตเกียว วัดอาซากุซะ ฟรีช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม พักอาบน้ำแร่ กินขาปูยักษ์
รหัส: CPP-200107-USJ

ทัวร์ไฮไลท์ เข้าสวนสนุก USJ.

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 52,900 - 32,000 -
เด็กมีเตียง 52,900 - 32,000 -
เด็กไม่มีเตียง 44,900 - 24,000 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 54,900 - 34,000 -
เด็กมีเตียง 54,900 - 34,000 -
เด็กไม่มีเตียง 45,900 - 25,000 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
ราคาเริ่มต้น: 52,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


สวนสนุกระดับโลก “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” - เมืองนาโกย่า

ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - เก็บสตรอเบอร์รี่สดจากไร่ - อิสระช้อปปิ้งโกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ “โอะชิโนะ ฮัคไค” 

ลานสกีฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ท - กิจกรรมกระดานเลื่อนบนลานหิมะ

วัดอาซากุซะ - อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระช้อปปิ้งนาริตะอิออนมอลล์

อิสระช้อปปิ้ง หรือ ทัวร์เสริม "สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์" 

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA TOKYU REI HOTEL


USJ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม YAMANAKAKO MATSUZONO HOTEL


LAKE HAMANA


เก็บสตรอเบอร์รี่สดจากไร่


กระดานเลื่อน


โกะเท็มบะ พรีเมี่ยม


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ “โอะชิโนะ ฮัคไค”


บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ “โอะชิโนะ ฮัคไค”


ชินจูกุ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


TDL


TDS


Breakfast Lunch Dinner


วัดอาซากุซะ


อิสระช้อปปิ้งนาริตะอิออนมอลล์


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs