แพ็คเกจทัวร์


LITE YOI TABI WORLD HERITAGE & FUJI SNOW


Japan (6 วัน 4 คืน)

ทัวร์ไฮไลท์..เส้นทางทองคำ ชมเมืองมรดกโลกเกียวโต เมนูหม้อไฟซูโม่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ทะเลสาบฮามานะ เก็บสตรอเบอร์รี่ ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (ฟูจิ) ลานสกีฟูจิ วัดอาซากุซะ โตเกียว ฟรีช้อปปิ้ง 1 วัน พักอาบน้ำแร่ กินขาปูยักษ์
รหัส: CPP-200107-KYOTO

ทัวร์ไฮไลท์ เที่ยวเมืองมรดกโลก

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 50,900 - 30,000 -
เด็กมีเตียง 50,900 - 30,000 -
เด็กไม่มีเตียง 42,900 - 22,000 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 52,900 - 32,000 -
เด็กมีเตียง 52,900 - 32,000 -
เด็กไม่มีเตียง 43,900 - 23,000 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
ราคาเริ่มต้น: 50,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


เกียวโต ศาลาทองคินคาคุจิ (มรดกโลก) - อร่อยกับหม้อไฟซูโม่จังโกะนาเบะ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เมืองนาโกย่า

ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - เก็บสตรอเบอร์รี่สดจากไร่ - อิสระช้อปปิ้งโกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ “โอะชิโนะ ฮัคไค” 

ลานสกีฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ท - กิจกรรมกระดานเลื่อนบนลานหิมะ

วัดอาซากุซะ - อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระช้อปปิ้งนาริตะอิออนมอลล์

อิสระช้อปปิ้ง หรือ ทัวร์เสริม "สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์" 

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA TOKYU REI HOTEL


คินคาคุจิ


ฟูชิมิอินาริ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม YAMANAKAKO MATSUZONO HOTEL


ทะเลสาบฮามานะ


สตรอเบอร์รี่


ช้อปปิ้งโกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


โอะชิโนะ ฮัคไค


ฟูจิเทน


ย่านชินจูกุ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


TDL


TDS


Breakfast Lunch Dinner


วัดอาซากุสะ


อิออนมอลล์


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs