แพ็คเกจทัวร์


[EAST] THE BEST OF HOKKAIDO SAPPORO SNOW FESTIVAL


Japan (7 วัน 4 คืน)

ห้ามพลาด! ชม 3 เทศกาลฤดูหนาว Sapporo Snow Festival 2020, Otaru Snow Light Path Festival 2020 และ sounkyo ice waterfall festival 2020 ชมความน่ารักของพาเหรดนกเพนกวิน ล่องเรือตัดน้ำแข็ง อร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างซีฟู๊ด ปูยักษ์ พักอาบน้ำแร่ 2 คืน
รหัส: CPP-200208-SNOW

East Hokkaido by JAL

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 77,900 - 490,000 -
เด็กมีเตียง 77,900 - 49,000 -
เด็กไม่มีเตียง 66,900 - 38,000 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 8,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
ราคาเริ่มต้น: 77,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


เกาะฮอกไกโด - สนามบินชินชิโตะเซะ – เมืองโอตารุ - หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

ชมความโรแมนติคของเทศกาลแสงเทียนประจำปี - ถ่ายภาพคลองโอตารุ (ค้างคืนในเมืองโอตารุ)

ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตลาดสดโจวไก - อิ่มอร่อยกับเมนูไคเซ็นดงข้าวหน้าอาหารทะเลบนข้าวสวย

ที่ทำการบริหารเมืองเก่าบนเกาะ ฮอกไกโด(ด้านนอก) – ผ่านชมสวนสาธารณะโอโดะริพาร์คและหอนาฬิกาโบราณ

ช้อปปิ้งสถานีรถไฟ เจ.อาร์. ซัปโปโร สเตชั่น 

ชมเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำเมืองซัปโปโร

อัพเกรดพิเศษมื้อค่ำบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเลนานาชนิด พร้อมปูยักษ์ 3 ชนิด และเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์(ไม่อั้น)

ชมความน่ารักของสวนสัตว์อาซาฮียาม่า – ชมขบวนพาเหรดเพนกวินน่ารัก

หมู่บ้านอาซาฮีคาวะราเม็ง - อิ่มอร่อยกับราเม็งพื้นเมืองบนเกาะฮอกไกโด

เล่นหิมะและสนุกกับกิจกรรมฤดูหนาว

ชมงานเทศกาลน้ำแข็งสโนว์วอลล์ ปี 2020

พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งทะเลโอคอตสก์ - ชมธารน้ำแข็งด้วยการล่องเรือออโรร่า

โตเกียว - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุซะ - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OTARU GRAND PARK HOTEL


หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ


พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี


เทศกาลแสงเทียนประจำปี


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SAPPORO KEIO PLAZA HOTEL


ศาลเจ้าฮอกไกโด


ตลาดสดโจวไก


เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งซัปโปโร


นันดะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SOUNKYO TAISETSU HOTEL


สวนสัตว์อาซาฮียาม่า


พาเหรดเพนกวิน


เล่นหิมะและสนุกกับกิจกรรมฤดูหนาว


ชมงานเทศกาลน้ำแข็งสโนว์วอลล์


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม ABASHIRI KOSO HOTEL


พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งทะเลโอคอตสก์


ล่องเรือออโรร่า


Breakfast Lunch Dinner


วัดอาซากุซะ


ชินจูกุ


ช้อปปิ้งห้างอิโตะโยะคาโดะ


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs