แพ็คเกจทัวร์


[Feel Freedom JP-04] HOKKAIDO LAND OF NATURE


Japan (7 วัน 6 คืน)

อีกรูปแบบของการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว พร้อมรถส่วนตัวและมัคคุเทศก์ @ เริ่มต้น 2 ท่านขึ้นไป @ รวมที่พัก 5 คืน @ รวมรถยนต์บริการ 5 วัน @ รวมค่าเข้าชมสถานที่ @ รวมมัคคุเทศก์พูดไทย @ รวมน้ำดื่ม วันละ 2 ขวด @ รวม Pocket Wifi @ รวมประกันภัยการเดินทาง
รหัส: CPP-191001-HOKKAIDO

แพคเกจส่วนตัว, ทัวร์ญี่ปุ่น

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 0 - 99,900 -
เด็กมีเตียง 0 - 0 -
เด็กไม่มีเตียง 0 - 0 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 28,000 -
ราคาเริ่มต้น: 0 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


สนามบินฮอกไกโด / มัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับ (เพียง 1 จุด)

โอบิฮิโระ – เรียนทำคุกกี้ Ryogetsu Sweet Topia – สวน Shichiku

กิจกรรมล่องเรือแคนู แม่น้ำคูชิโระ – ตลาดวะโช – ทะเลสาบอะคัง – หมู่บ้านชนพื้นเมืองไอนุ

ชมทะเลสาบมาชู(ทะเลสาบที่ลึกที่สุด)  - จุดชมวิวไคโยได – ล่องเรือชมปลาโลมา(ขึ้นอยู่กับธรรมชาติ)

พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง - โซอุนเคียว - กระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวบนภูเขาไดเซะทสึ (ขึ้นกับสภาพอากาศ) - น้ำตกริวเซน้ำตกกิงกะ

เมืองโอตารุ - ถ่ายรูปคลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลือเพียง 1 ใน 2 เรือนของโลก - ซัปโปโร

ตลาดสดโจวไก – อาคารบริหารงานรัฐบาลเก่าบนเกาะฮอกไกโด - อิสระช้อปปิ้งพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (เมืองคิตะฮิโรชิม่า)

สนามบินชิโตเสะ - โดราเอะม่อนสกายพาร์ค

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม KUSHIRO PRINCE HOTEL


เรียนทำคุกกี้


สวน Shichiku


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม KUSSHARO PRINCE HOTEL


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม RAUSU NO YADO MARUMI HOTEL


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SOUNKYO CHOYOTEI HOTEL


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SAPPORO CENTURY ROYAL HOTEL


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม CHITOSE JR INN HOTEL


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs