แพ็คเกจทัวร์


[Feel Freedom JP-03] JAPAN SPECIAL ROUTE(HAGI-SHIMANE-KYOTO-OSAKA)


Japan (7 วัน 6 คืน)

อีกรูปแบบของการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว พร้อมรถส่วนตัวและมัคคุเทศก์ @ เริ่มต้น 2 ท่านขึ้นไป @ รวมที่พัก 5 คืน @ รวมรถยนต์บริการ 5 วัน @ รวมค่าเข้าชมสถานที่ @ รวมมัคคุเทศก์พูดไทย @ รวมน้ำดื่ม วันละ 2 ขวด @ รวม Pocket Wifi @ รวมประกันภัยการเดินทาง
รหัส: CPP-191001-TOTTORI

แพคเกจส่วนตัว, ทัวร์ญี่ปุ่น

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 0 - 119,900 -
เด็กมีเตียง 0 - 0 -
เด็กไม่มีเตียง 0 - 0 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 32,900 -
ราคาเริ่มต้น: 0 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


สนามบินฟุคุโอกะ / มัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับ (เพียง 1 จุด) - คิตะคิวชู - จังหวัดยามากุจิ

เมืองนากาโตะ – ศาลเจ้าโมโตโนะสุมิ ริมทะเลญี่ปุ่น - เมืองฮางิ

วาดลายเครื่องปั้นดินเผาฮางิยาคิ - จังหวัดชิมาเนะ - เมืองฮามาดะ - กิจกรรมการทำกระดาษสาญี่ปุ่น - เมืองอิซึโมะ (เมืองแห่งความศักดิ์สิทธิ์)

เมืองอิซึโมะ - นมัสการศาลเจ้าใหญ่อิซึโมะไทชะ (ศูนย์รวมแห่งเทพเจ้าของชาวญี่ปุ่น)

วัดกะคุเอ็นจิ - พิพิธภัณฑ์ศิลปะอะดาจิ (แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลจากวารสารเรื่องสวนว่าเป็นสวนสวยที่สุดในญี่ปุ่น)

ชมเมืองแห่งทะเลทราย “ทตโตริ” – เที่ยวชมเนินทะเลทราย – ภูเขาคิโนะซาคิ (กระเช้าไฟฟ้า)

อิเนะ – ล่องเรือชมหมู่บ้านประมง - สวรรค์บนพื้นดิน อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ (จุดชมวิวสวยที่สุด 1 ใน 3) เคเบิ้ลคาร์

วัดนาไรจิ - กระเช้าห้อยขา

เมืองอะราชิยาม่า (เกียวโต) - สะพานโทะเกะทสึเคียว - วัดเท็นริวจิ – นั่งสามล้อชมป่าไผ่

รถไฟสายโรแมนติคโทะร็อคโคะ (ตารางเดินรถไฟเป็นไปตามกำหนดของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น)

ชมตลาดเช้าคุโระมง หรือ อิสระพักผ่อนเดินเล่นในตัวเมืองโอซาก้าตามอัธยาศัย

อิสระช้อปปิ้งในอิออนมอลล์(คันไซ) – เดินทางไปยังสนามบินนานาชาติคันไซ

HI-LIGHT


DAY2,

เครื่องปั้นดินเผาฮางิยาคิ
เครื่องปั้นดินเผาฮางิยาคิ

DAY3,

นมัสการศาลเจ้าใหญ่อิซึโมะไทชะศูนย์รวมแห่งเทพเจ้า
นมัสการศาลเจ้าใหญ่อิซึโมะไทชะศูนย์รวมแห่งเทพเจ้า

DAY3,

วัดกะคุเอ็นจิ
วัดกะคุเอ็นจิ

DAY3,

พิพิธภัณฑ์ศิลปะอะดาจิ(นสวนสวยที่สุดในญี่ปุ่น)
พิพิธภัณฑ์ศิลปะอะดาจิ(นสวนสวยที่สุดในญี่ปุ่น)

DAY4,

ชมเมืองแห่งทะเลทราย “ทตโตริ”
ชมเมืองแห่งทะเลทราย “ทตโตริ”

DAY4,

ชมเนินทะเลทราย
ชมเนินทะเลทราย

DAY4,

ภูเขาคิโนะซาคิ (กระเช้าไฟฟ้า)
ภูเขาคิโนะซาคิ (กระเช้าไฟฟ้า)

DAY5,

ล่องเรือชมหมู่บ้านประมง
ล่องเรือชมหมู่บ้านประมง

DAY5,

จุดชมวิวสวรรค์บนพื้นดิน อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ
จุดชมวิวสวรรค์บนพื้นดิน อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ

DAY5,

วัดนาไรจิ
วัดนาไรจิ

DAY6,

สะพานโทะเกะทสึเคียว(เมืองอะราชิยาม่า)
สะพานโทะเกะทสึเคียว(เมืองอะราชิยาม่า)

DAY6,

วัดเท็นริวจิ
วัดเท็นริวจิ

DAY6,

นั่งสามล้อชมป่าไผ่
นั่งสามล้อชมป่าไผ่

DAY6,

รถไฟสายโรแมนติคโทะร็อคโคะ
รถไฟสายโรแมนติคโทะร็อคโคะ

DAY 7,

ชมตลาดเช้าคุโระมง
ชมตลาดเช้าคุโระมง

DAY 7,

อิสระช้อปปิ้งในอิออนมอลล์(คันไซ)
อิสระช้อปปิ้งในอิออนมอลล์(คันไซ)

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม HAGO MIHAGI HOTEL


ศาลเจ้าโมโตโนะสุมิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม IZUMO TAKENOYA HOTEL


เครื่องปั้นดินเผาฮางิยาคิ


กิจกรรมการทำกระดาษสาญี่ปุ่น


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOTTORI MISASA HASHIZUYA HOTEL


ศาลเจ้าใหญ่อิซึโมะไทชะ


วัดกะคุเอ็นจิ


พิพิธภัณฑ์ศิลปะอะดาจิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม KINOSAKI KINPARO HOTEL


เมืองแห่งทะเลทราย “ทตโตริ”


ชมเนินทะเลทราย


ภูเขาคิโนะซาคิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม KYOTO RIGHA ROYAL HOTEL


ล่องเรือชมหมู่บ้านประมง


อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ


วัดนาไรจิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OSAKA CROSS HOTEL


สะพานโทะเกะทสึเคียว


วัดเท็นริวจิ


นั่งสามล้อชมป่าไผ่


รถไฟโทะร็อคโคะ


Breakfast Lunch Dinner


ตลาดเช้าคุโระมง


อิออนมอลล์(คันไซ)


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs