แพ็คเกจทัวร์


[Feel Freedom JP-02] CHARISMA SHIKOKU


Japan (6 วัน 5 คืน)

อีกรูปแบบของการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว พร้อมรถส่วนตัวและมัคคุเทศก์ @ เริ่มต้น 2 ท่านขึ้นไป @ รวมที่พัก 5 คืน @ รวมรถยนต์บริการ 5 วัน @ รวมค่าเข้าชมสถานที่ @ รวมมัคคุเทศก์พูดไทย @ รวมน้ำดื่ม วันละ 2 ขวด @ รวม Pocket Wifi @ รวมประกันภัยการเดินทาง
รหัส: CPP191001-SHIKOKU

แพคเกจส่วนตัว, ทัวร์ญี่ปุ่น

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 0 - 93,900 -
เด็กมีเตียง 0 - 0 -
เด็กไม่มีเตียง 0 - 0 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 24,900 -
ราคาเริ่มต้น: 0 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


โกเบ - สะพานอาคาชิไคเคียว - เกาะชิโคขุ - โทคุชิม่า - นารุโตะ - ล่องเรือชมน้ำวน

พิพิธภัณฑ์หอศิลป์โอทสึกะ – โอะโบะเคะโคะโบะเคะ - ล่องเรือไม้ชมวิวโตรกเขา - มิโยะชิ - สะพานเถาวัลย์

ศาลเจ้าบันไดพันขั้น “คมปิระซัง” - เรียนทำเส้นอุด้ง จากการ์ตูนเรื่อง “โคนัน” – เอะฮิเมะ - ปราสาทมะทสึยาม่า (กระเช้าไฟฟ้า) – โดโงะออนเซน

เส้นทางด่วนพิเศษชิมานามิ ไคโด - ปั่นจักรยานข้ามเกาะระยะทาง 7 ก.ม. - โอะโนะมิจิ - เมืองโบราณ - คลองคุราชิคิ

เฮียวโกะ - ปราสาทนกกระสาขาวฮิเมย์จิ  - นครโอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ

ชมตลาดเช้าคุโระมง หรือ อิสระพักผ่อนเดินเล่นในตัวเมืองโอซาก้าตามอัธยาศัย

HI-LIGHT


DAY 1,

สะพานอาคาชิไคเคียว
สะพานอาคาชิไคเคียว

DAY 1,

นารุโตะล่องเรือชมน้ำวน
นารุโตะล่องเรือชมน้ำวน

DAY2,

พิพิธภัณฑ์หอศิลป์โอทสึกะ
พิพิธภัณฑ์หอศิลป์โอทสึกะ

DAY2,

ล่องเรือไม้ชมวิวโตรกเขา
ล่องเรือไม้ชมวิวโตรกเขา

DAY2,

สะพานเถาวัลย์
สะพานเถาวัลย์

DAY3,

ศาลเจ้าบันไดพันขั้น “คมปิระซัง”
ศาลเจ้าบันไดพันขั้น “คมปิระซัง”

DAY3,

เรียนทำเส้นอุด้ง การ์ตูน “โคนัน”
เรียนทำเส้นอุด้ง การ์ตูน “โคนัน”

DAY3,

ปราสาทมะทสึยาม่า (กระเช้าไฟฟ้า)
ปราสาทมะทสึยาม่า (กระเช้าไฟฟ้า)

DAY3,

โดโงะออนเซน
โดโงะออนเซน

DAY4,

เส้นทางด่วนพิเศษชิมานามิ ไคโด
เส้นทางด่วนพิเศษชิมานามิ ไคโด

DAY4,

ปั่นจักรยานข้ามเกาะระยะทาง 7 ก.ม.
ปั่นจักรยานข้ามเกาะระยะทาง 7 ก.ม.

DAY4,

คลองคุราชิคิ
คลองคุราชิคิ

DAY5,

ปราสาทนกกระสาขาวฮิเมย์จิ
ปราสาทนกกระสาขาวฮิเมย์จิ

DAY5,

อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ
อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ

DAY6,

ชมตลาดเช้าคุโระมง
ชมตลาดเช้าคุโระมง

DAY6,

อิออนมอลล์(คันไซ)
อิออนมอลล์(คันไซ)

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม ANAGA HOTEL


สะพานอาคาชิไคเคียว


ล่องเรือชมน้ำวน


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม HIKYONOYU HOTEL


พิพิธภัณฑ์หอศิลป์โอทสึกะ


ล่องเรือไม้ชมวิวโตรกเขา


สะพานเถาวัลย์


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม HANAYUZUKI HOTEL


ศาลเจ้าบันไดพันขั้น “คมปิระซัง”


เรียนทำเส้นอุด้ง


ปราสาทมะทสึยาม่า (กระเช้าไฟฟ้า)


โดโงะออนเซน


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OKAYAMA ANA CROWNE PLAZA HOTEL


เส้นทางด่วนพิเศษชิมานามิ ไคโด


ปั่นจักรยานข้ามเกาะ 7 ก.ม.


คลองคุราชิคิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OSAKA DAI-ICHI HOTEL


ปราสาทนกกระสาขาวฮิเมย์จิ


อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ


Breakfast Lunch Dinner


ตลาดเช้าคุโระมง


อิออนมอลล์(คันไซ)


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs