แพ็คเกจทัวร์


[Feel Freedom JP-01] CHARISMA TOHOKU 2020


Japan (6 วัน 5 คืน)

อีกรูปแบบของการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว พร้อมรถส่วนตัวและมัคคุเทศก์ @ เริ่มต้น 2 ท่านขึ้นไป @ รวมที่พัก 5 คืน @ รวมรถยนต์บริการ 5 วัน @ รวมค่าเข้าชมสถานที่ @ รวมมัคคุเทศก์พูดไทย @ รวมน้ำดื่ม วันละ 2 ขวด @ รวม Pocket Wifi @ รวมประกันภัยการเดินทาง
รหัส: CPP-200101-TOHOKU SNOW

แพคเกจส่วนตัว, ทัวร์ญี่ปุ่น

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 0 - 93,900 -
เด็กมีเตียง 0 - 0 -
เด็กไม่มีเตียง 0 - 0 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 24,900 -
ราคาเริ่มต้น: 0 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


มืองคินุกาว่า – เมืองอินาวาชิโระ

ปราสาทนกกระเรียนทสึรุกะ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วหายากระดับโลก

ทะเลสาบอินาวาชิโระ – ชมหงส์ขาว – กิจกรรมฤดูหนาวตามอัธยาศัย (Sumikawa Snow Park)

ภูเขาไฟซาโอะ – นั่งกระเช้าชมความงาม “สโนว์มอนสเตอร์” – ชมความน่ารักฝูงสุนัขจิ้งจอก

รถไฟชินกันเซน สถานีรถไฟเซ็นไดเข้าสู่สถานีโตเกียว

อิสระเดินเล่นหรือช้อปปิ้งย่านดังในโตเกียว

 

 

HI-LIGHT


DAY 1,

ศาลเจ้าโทโชกุ (มรดกโลก)
ศาลเจ้าโทโชกุ (มรดกโลก)

DAY 1,

กระเช้าไฟฟ้าชมวิวทะเลสาบชูเซ็นจิ
กระเช้าไฟฟ้าชมวิวทะเลสาบชูเซ็นจิ

DAY 1,

ชมน้ำตกเคง่อน
ชมน้ำตกเคง่อน

DAY2,

หมู่บ้านโออุจิจุคุ (จังหวัดฟุคุชิม่า)
หมู่บ้านโออุจิจุคุ (จังหวัดฟุคุชิม่า)

DAY2,

ปราสาทนกกระเรียนทสึรุกะ
ปราสาทนกกระเรียนทสึรุกะ

DAY2,

พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วหายากระดับโลก
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วหายากระดับโลก

DAY3,

ทะเลสาบอินาวาชิโระ
ทะเลสาบอินาวาชิโระ

DAY3,

อิสระกิจกรรมฤดูหนาว (Sumikawa Snow Park)
อิสระกิจกรรมฤดูหนาว (Sumikawa Snow Park)

DAY4,

ภูเขาไฟซาโอะ
ภูเขาไฟซาโอะ

DAY4,

นั่งกระเช้าชมความงาม “สโนว์มอนสเตอร์”
นั่งกระเช้าชมความงาม “สโนว์มอนสเตอร์”

DAY4,

ชมความน่ารักฝูงสุนัขจิ้งจอก
ชมความน่ารักฝูงสุนัขจิ้งจอก

DAY4,

รถไฟชินกันเซน
รถไฟชินกันเซน

DAY5,

ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

DAY6,

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม KINUGAWA GYOEN HOTEL


ศาลเจ้าโทโชกุ


กระเช้าไฟฟ้า


ชมน้ำตกเคง่อน


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม INAWASHIRO LISTEL HOTEL


หมู่บ้านโออุจิจุคุ (จังหวัดฟุคุชิม่า)


ปราสาทนกกระเรียนทสึรุกะ


พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SENDAI WASHINGTON HOTEL


ทะเลสาบอินาวาชิโระ


อิสระกิจกรรม


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม GRACERY SHINJUKU HOTEL


ภูเขาไฟซาโอะ


นั่งกระเช้า “สโนว์มอนสเตอร์”


ชมความน่ารักฝูงสุนัขจิ้งจอก


รถไฟชินกันเซน


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม GRACERY SHINJUKU HOTEL


ชินจูกุ


Breakfast Lunch Dinner


อิสระตามอัธยาศัย


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs