แพ็คเกจทัวร์


DOKODEMO TOKYO PAY LITE [HEIWA KOEN - UENO SAKURA]


Japan (6 วัน 4 คืน)

บินไฟล์กลางวัน พักก่อนเที่ยว 1 คืน พิพิธภัณฑ์ปลาทะเลน้ำลึก ตลาดปลานุมะสึ ภูเขาคาซึรากิ อิซุโนะคุนิ พาโนรามา พาร์ค (กระเช้า) ชมซากุระสวนสันติภาพเฮวะ ช้อปเอ้าท์เล็ต ย่านโอไดบะ สวนซากุระอุเอะโนะ ฟรีช้อปปิ้ง 1 วัน
รหัส: CPP-200326-LITE

ชมซากุระ,ฟูจิ-โตเกียว

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 45,900 - 29,000 -
เด็กมีเตียง 42,900 - 29,000 -
เด็กไม่มีเตียง 35,900 - 22,000 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 -
เดินทางโดย: All Nippon Airway
ราคาเริ่มต้น: 45,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


บินไฟล์กลางวัน พักผ่อนเต็มอิ่ม 1 คืนก่อนเที่ยว

ท่าเรือนุมะสึ – พิพิธภัณฑ์ปลาทะเลน้ำลึก - ตลาดปลานุมะสึ - ภูเขาคาซึรากิ - อิซุโนะคุนิ พาโนรามา พาร์ค (กระเช้าไฟฟ้า)

ชมซากุระสวนสันติภาพเฮวะ - เมืองโกเท็มบะ – โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – อิสระช้อปปิ้งชินจูกุและฮาราจูกุ

ชมซากุระสวนสาธาระอุเอะโนะ - ศาลเจ้าเมย์จิ - ย่านเมืองใหม่โอไดบะ

ถ่ายภาพบรรยากาศ (สะพานเรนโบว์ l รูปปั้นเทพีเสรีภาพ l หุ่นยนต์กันดั้มยูนิคอร์น ขนาดเท่าตัวจริง)

อิสระ 1 วันเต็มตามอัธยาศัย

พิเศษอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูเนื้อหมูและเนื้อวัวและซอฟท์ดริ้งท์

HI-LIGHT


DAY2,

พิพิธภัณฑ์ปลาทะเลน้ำลึก
พิพิธภัณฑ์ปลาทะเลน้ำลึก

DAY2,

อิซุโนะคุนิ พาโนรามา พาร์ค (กระเช้าไฟฟ้า)
อิซุโนะคุนิ พาโนรามา พาร์ค (กระเช้าไฟฟ้า)

DAY3,

ชมซากุระสวนสันติภาพเฮวะ
ชมซากุระสวนสันติภาพเฮวะ

DAY3,

โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต
โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต

DAY3,

บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูเนื้อหมู-เนื้อวัวและซอฟท์ดริ้งท์
บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูเนื้อหมู-เนื้อวัวและซอฟท์ดริ้งท์

DAY4,

โตเกียวดิสนีย์แลนด์
โตเกียวดิสนีย์แลนด์

DAY4,

โตเกียวดิสนีย์ ซี พาร์ค
โตเกียวดิสนีย์ ซี พาร์ค

DAY4,

ทัวร์เสริม "นิกโก้"
ทัวร์เสริม "นิกโก้"

DAY5,

ชมซากุระสวนสาธาระอุเอะโนะ
ชมซากุระสวนสาธาระอุเอะโนะ

DAY5,

ศาลเจ้าเมย์จิ
ศาลเจ้าเมย์จิ

DAY5,

หุ่นยนต์กันดั้มยูนิคอร์น ขนาดเท่าตัวจริง
หุ่นยนต์กันดั้มยูนิคอร์น ขนาดเท่าตัวจริง

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม HANEDA JAL CITY HOTEL


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม ATAMI SEASIDE SPA & RESORT


พิพิธภัณฑ์ปลาทะเลน้ำลึก


ตลาดปลานุมะสึ


อิซุโนะคุนิ พาโนรามา พาร์ค (กระเช้าไฟฟ้า)


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม MAKUHARI NEW OTANI HOTEL


ชมซากุระสวนสันติภาพเฮวะ


โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต


บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม MAKUHARI NEW OTANI HOTEL


TDL


TDS


"นิกโก้"


Breakfast Lunch Dinner


ชมซากุระสวนสาธาระอุเอะโนะ


ศาลเจ้าเมย์จิ


หุ่นยนต์กันดั้มยูนิคอร์น


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs