แพ็คเกจทัวร์


DOKODEMO TOKYO PAY LITE [IZUNOKUNI – SHINJUKU – HARAJUKU]


Japan (6 วัน 4 คืน)

บินไฟล์กลางวัน พักก่อนเที่ยว 1 คืน ชิซึโอกะ พิพิธภัณฑ์ปลาทะเลน้ำลึก ภูเขาคาซึรากิ อิซุโนะคุนิ พาโนรามา พาร์ค (กระเช้า) สวนเฮวะ โกเท็มบะ ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต โตเกียว ศาลเจ้าเมย์จิ ฟรีช้อปปิ้ง 1 วัน โอไดบะ ชมหุ่นยักษ์กันดั้ม สะพานเรนโบว์
รหัส: CPP-191219-LITE

ทัวร์โปร! ชิซึโอกะ-โตเกียว

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 44,900 - 29,000 -
เด็กมีเตียง 41,900 - 29,000 -
เด็กไม่มีเตียง 34,900 - 22,000 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 -
เดินทางโดย: All Nippon Airway
ราคาเริ่มต้น: 44,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


บินไฟล์กลางวัน พักผ่อนเต็มอิ่น 1 คืนก่อนเที่ยว

ท่าเรือนุมะสึ – พิพิธภัณฑ์ปลาทะเลน้ำลึก - ตลาดปลานุมะสึ - ภูเขาคาซึรากิ - อิซุโนะคุนิ พาโนรามา พาร์ค (กระเช้าไฟฟ้า)

สวนสันติภาพเฮวะ - เมืองโกเท็มบะ – อิสระช้อปปิ้งโกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – อิสระช้อปปิ้งชินจูกุและฮาราจูกุ

ศาลเจ้าเมย์จิ - อิสระช้อปปิ้งห้างอิออน “ชินโตชิน” - ย่านเมืองใหม่โอไดบะ

ถ่ายภาพบรรยากาศ (สะพานเรนโบว์ l รูปปั้นเทพีเสรีภาพ l หุ่นยนต์กันดั้มยูนิคอร์น ขนาดเท่าตัวจริง)

อิสระ 1 วันเต็มตามอัธยาศัย

พิเศษอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูเนื้อหมูและเนื้อวัวและซอฟท์ดริ้งท์

HI-LIGHT


DAY2,

พิพิธภัณฑ์ปลาทะเลน้ำลึก
พิพิธภัณฑ์ปลาทะเลน้ำลึก

DAY2,

อิซุโนะคุนิ พาโนรามา พาร์ค (กระเช้าไฟฟ้า)
อิซุโนะคุนิ พาโนรามา พาร์ค (กระเช้าไฟฟ้า)

DAY3,

สวนสันติภาพเฮวะ
สวนสันติภาพเฮวะ

DAY3,

โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต
โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต

DAY3,

บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูเนื้อหมู เนื้อวัวและซอฟท์ดริ้งค์
บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูเนื้อหมู เนื้อวัวและซอฟท์ดริ้งค์

DAY4,

โตเกียวดิสนีย์แลนด์
โตเกียวดิสนีย์แลนด์

DAY4,

โตเกียวดิสนีย์ ซี พาร์ค
โตเกียวดิสนีย์ ซี พาร์ค

DAY4,

ทัวร์เสริม "นิกโก้"
ทัวร์เสริม "นิกโก้"

DAY5,

ศาลเจ้าเมย์จิ
ศาลเจ้าเมย์จิ

DAY5,

ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ
ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ

DAY5,

อิสระช้อปปิ้งห้างอิออน “ชินโตชิน”
อิสระช้อปปิ้งห้างอิออน “ชินโตชิน”

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม ATAMI SEASIDE SPA & RESORT


พิพิธภัณฑ์ปลาทะเลน้ำลึก


ตลาดปลานุมะสึ


อิซุโนะคุนิ กระเช้าไฟฟ้า


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม MAKUHARI NEW OTANI HOTEL


สวนสันติภาพเฮวะ


โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต


บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม MAKUHARI NEW OTANI HOTEL


TDL


TDS


"นิกโก้"


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม MAKUHARI NEW OTANI HOTEL


ศาลเจ้าเมย์จิ


ย่านฮาราจูกุ


ห้างอิออน “ชินโตชิน”


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs