แพ็คเกจทัวร์


VISIT WHITE CHRISTMAS WINTER IN TOHOKU by DIRECT FLIGHT


Japan (7 วัน 5 คืน)

บินตรงเที่ยวเซ็นได ที่ตั้งปราสาทเซ็นได ศาลเจ้าโกะโคะคุ เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ไดคันนอน จุดชมวิวทะเลสาบห้าสีโกะชิคินุมะ ปราสาทนกกระเรียนทสึรุกะ ชมความน่ารักของหงส์ขาวไซบีเรียหน้าหนาว เก็บสตรอเบอรี่ ช้อปปิ้งมิทสึอิ เอ้าท์เล็ต พาร์ค เซ็นได อาบน้ำแร่ 3 คืน
รหัส: CPP-191219-SENDAI

SENDAI X'MAS

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 59,900 - 47,600 -
เด็กมีเตียง 56,900 - 47,600 -
เด็กไม่มีเตียง 45,900 - 36,600 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 8,900 -
เดินทางโดย: Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น: 59,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


ท่าอากาศยานสนามบินเซ็นได (จังหวัดมิยางิ)

ที่ตั้งปราสาทเซ็นได - ศาลเจ้าโกะโคะคุ (Power Spot) - เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ไดคันนอน

เยี่ยมชมตลาดส่งอาหารทะเลสด (ชิโอะกามะ) - ทดลองชิมข้าวหน้าทะเล “มาย ไคเซ็น ดง”

ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า (มรดกโลก) - หมู่บ้านกินซันองเซ็น (จังหวัดยามากาตะ) - เท็นโดะองเซ็น

เทือกเขาซาโอะ - สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาว - กิจกรรมระบายสีตุ๊กตาพื้นเมืองโคะเคะชิ

ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวภูเขาซาโอะ - จุดชมวิวทะเลสาบห้าสีโกะชิคินุมะ (จังหวัดฟุคุชิม่า)

ไอซึวาคามะทสึ - เจดีย์ไม้ซาซาเอะโดะบันไดเวียน

ปราสาทนกกระเรียนทสึรุกะ - ทะเลสาบอินาวาชิโระ - ชมความน่ารักของหงส์ขาวไซบีเรียหน้าหนาว (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

กิจกรรมเก็บผลไม้สดจากสวนสตรอเบอรี่ - ช้อปปิ้งมิทสึอิ เอ้าท์เล็ต พาร์ค เซ็นได พอร์ท

อัพเกรดมื้อพิเศษชุดขาปูคัดพิเศษหลากหลายเมนูจากร้านดัง

พิเศษอร่อยกับเนื้อวัวเกรดพรีเมี่ยมโยเนะซาวะลายหินอ่อน

 

HI-LIGHT


DAY2,

ที่ตั้งปราสาทเซ็นได
ที่ตั้งปราสาทเซ็นได

DAY2,

ศาลเจ้าโกะโคะคุ
ศาลเจ้าโกะโคะคุ

DAY2,

เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ไดคันนอน
เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ไดคันนอน

DAY3,

ตลาดส่งอาหารทะเลสด (ชิโอะกามะ)
ตลาดส่งอาหารทะเลสด (ชิโอะกามะ)

DAY3,

ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า
ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า

DAY3,

หมู่บ้านกินซันองเซ็น
หมู่บ้านกินซันองเซ็น

DAY4,

กิจกรรมฤดูหนาว
กิจกรรมฤดูหนาว

DAY4,

กิจกรรมระบายสีตุ๊กตาพื้นเมืองโคะเคะชิ
กิจกรรมระบายสีตุ๊กตาพื้นเมืองโคะเคะชิ

DAY5,

ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวภูเขาซาโอะ
ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวภูเขาซาโอะ

DAY5,

เนื้อวัวเกรดพรีเมี่ยมโยเนะซาวะลายหินอ่อน
เนื้อวัวเกรดพรีเมี่ยมโยเนะซาวะลายหินอ่อน

DAY5,

จุดชมวิวทะเลสาบห้าสีโกะชิคินุมะ
จุดชมวิวทะเลสาบห้าสีโกะชิคินุมะ

DAY5,

เจดีย์ไม้ซาซาเอะโดะบันไดเวียน
เจดีย์ไม้ซาซาเอะโดะบันไดเวียน

DAY6,

ปราสาทนกกระเรียนทสึรุกะ
ปราสาทนกกระเรียนทสึรุกะ

DAY6,

ชมความน่ารักของหงส์ขาวไซบีเรีย
ชมความน่ารักของหงส์ขาวไซบีเรีย

DAY6,

เก็บสตรอเบอรี่
เก็บสตรอเบอรี่

DAY6,

ช้อปปิ้งมิทสึอิ เอ้าท์เล็ต พาร์ค เซ็นได พอร์ท
ช้อปปิ้งมิทสึอิ เอ้าท์เล็ต พาร์ค เซ็นได พอร์ท

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SENDAI METROPOLITAN HOTEL


ที่ตั้งปราสาทเซ็นได


ศาลเจ้าโกะโคะคุ 


เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ไดคันนอน


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม YAMAGATA TENDO ONSEN GRAND HOTEL


ตลาดส่งอาหารทะเลสด (ชิโอะกามะ)


ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า


หมู่บ้านกินซันองเซ็น


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม ZAO ONSEN ACTIVE RESORTS


กิจกรรมฤดูหนาว


กิจกรรมระบายสีตุ๊กตาพื้นเมืองโคะเคะชิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม AIZU WAKAMATSU HARATAKI HOTEL


ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวภูเขาซาโอะ


เนื้อวัวเกรดพรีเมี่ยมโยเนะซาวะลายหินอ่อน


จุดชมวิวทะเลสาบห้าสีโกะชิคินุมะ


เจดีย์ไม้ซาซาเอะโดะบันไดเวียน


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SENDAI METROPOLITAN HOTEL


ปราสาทนกกระเรียนทสึรุกะ


ชมความน่ารักของหงส์ขาวไซบีเรีย


เก็บสตรอเบอรี่


มิทสึอิ เอ้าท์เล็ต พาร์ค เซ็นได พอร์ท


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs