แพ็คเกจทัวร์


WHITE CHRISTMAS ILLUMINATIONS 3D MAPPING PROJECTION & USJ


Japan (7 วัน 4 คืน)

สุดยอดงานแสดงแสงสีเสียงและภาพฉาย 3D PROJECTOR MAPPING เมนูอัพเกรดพิเศษเนื้อวัวมะทสึซากะ เก็บสตรอเบอรี่สด สวนสนุกลากูน่าเท็นบอช ล่องเฟอร์รี่ สวนสนุกระดับโลก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอะควอเรี่ยมไคยูคัง ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
รหัส: CPP-191225-LAGUNA

X'MAS DAY

รายละเอียดเพิ่มเติม


จังหวัดวาคายาม่า - โรงเหล้าสาเกนาคาโนะบีซี - ปราสาทวาคายาม่า - ตลาดปลาและผลไม้คุโระชิโอะ - ชมการแสดงแล่ทูน่า

ศาลเจ้าอิเซะ - ท่าเรือโทบะ - ล่องเฟอร์รี่ข้ามฟากสู่ท่าเรืออิราโกะ (จังหวัดไอจิ)

สวนสนุกลากูน่าเท็นบอช (เมืองกามาโกะริ) - สุดยอดงานแสดงแสงสีเสียงและภาพฉาย 3D PROJECTOR MAPPING - พักโรงแรมหุ่นยนต์

เก็บสตรอเบอรี่สด - อิสระช้อปปิ้ง นางาชิม่า แจ๊ส ดรีม มิทสึอิ เอ้าท์เล็ต

สวนสนุกระดับโลก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน (จุใจเต็มวัน)

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอะควอเรี่ยมไคยูคัง

อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ และ อิออนมอลล์(คันไซ)

อิ่มอร่อยกับเซ็ตเมนูอัพเกรดพิเศษเนื้อวัวมะทสึซากะโอซาก้า

HI-LIGHT


DAY2,

โรงเหล้าสาเกนาคาโนะบีซี
โรงเหล้าสาเกนาคาโนะบีซี

DAY2,

ชมปราสาทวาคายาม่า
ชมปราสาทวาคายาม่า

DAY2,

ชมการแสดงแล่ทูน่า
ชมการแสดงแล่ทูน่า

DAY3,

ศาลเจ้าอิเซะ
ศาลเจ้าอิเซะ

DAY3,

ล่องเฟอร์รี่ข้ามฟากสู่ท่าเรืออิราโกะ
ล่องเฟอร์รี่ข้ามฟากสู่ท่าเรืออิราโกะ

DAY3,

สวนสนุกลากูน่าเท็นบอช
สวนสนุกลากูน่าเท็นบอช

DAY3,

สุดยอดงานแสดงแสงสีเสียงและภาพฉาย 3D
สุดยอดงานแสดงแสงสีเสียงและภาพฉาย 3D

DAY3,

โรงแรมหุ่นยนต์
โรงแรมหุ่นยนต์

DAY4,

เก็บสตรอเบอรี่สด
เก็บสตรอเบอรี่สด

DAY4,

นางาชิม่า แจ๊ส ดรีม มิทสึอิ เอ้าท์เล็ต
นางาชิม่า แจ๊ส ดรีม มิทสึอิ เอ้าท์เล็ต

DAY4,

อัพเกรดพิเศษเนื้อวัวมะทสึซากะ
อัพเกรดพิเศษเนื้อวัวมะทสึซากะ

DAY5,

ยูนิเวอร์แซล
ยูนิเวอร์แซล

DAY6,

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอะควอเรี่ยมไคยูคัง
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอะควอเรี่ยมไคยูคัง

DAY6,

ชินไซบาชิ
ชินไซบาชิ

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม MISUGI RESORT HTL


โรงเหล้าสาเกนาคาโนะบีซี


ชมปราสาทวาคายาม่า


ชมการแสดงแล่ทูน่า


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม GAMAGORI HENN NA HTL


ศาลเจ้าอิเซะ


ล่องเฟอร์รี่ข้ามฟากสู่ท่าเรืออิราโกะ


สวนสนุกลากูน่าเท็นบอช


สุดยอดงานแสดงแสงสีเสียงและภาพฉาย 3D


โรงแรมหุ่นยนต์


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OSAKA VISCHIO HTL


เก็บสตรอเบอรี่สด


นางาชิม่า แจ๊ส ดรีม มิทสึอิ เอ้าท์เล็ต


อัพเกรดพิเศษเนื้อวัวมะทสึซากะ 


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OSAKA VISCHIO HTL


ยูนิเวอร์แซล


Breakfast Lunch Dinner


พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอะควอเรี่ยมไคยูคัง


ชินไซบาชิ


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs