แพ็คเกจทัวร์


WHITE CHRISTMAS NABANA FLOWER PARK WITH ILLUMINATIONS & USJ


Japan (7 วัน 4 คืน)

ชมเทศกาลแสงสีเสียงประจำปี สวนดอกไม้ขนาดใหญ่นาบานะ โนะ ซาโตะ นางาชิม่า แจ๊ส ดรีม มิทสึอิ เอ้าท์เล็ต นั่งรถไฟชินกังเซ็น(นาน 35 นาที) สวนสนุกระดับโลก ยูนิเวอร์แซล พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอะควอเรี่ยมไคยูคัง อิ่มอร่อยเซ็ตเมนูอัพเกรดเนื้อวัวมะทสึซากะ
รหัส: CPP-191225-NABANA

X'MAS DAY

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 69,900 - 45,500 -
เด็กมีเตียง 65,900 - 45,500 -
เด็กไม่มีเตียง 54,900 - 34,500 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 7,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
ราคาเริ่มต้น: 69,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


จังหวัดวาคายาม่า - โรงเหล้าสาเกนาคาโนะบีซี - ปราสาทวาคายาม่า - ตลาดปลาและผลไม้คุโระชิโอะ - ชมการแสดงแล่ทูน่า

ศาลเจ้าอิเซะ - อิสระช้อปปิ้ง นางาชิม่า แจ๊ส ดรีม มิทสึอิ เอ้าท์เล็ต

สวนดอกไม้ขนาดใหญ่นาบานะ โนะ ซาโตะ - ชมเทศกาลแสงสีเสียงประจำปี

นั่งรถไฟชินกังเซ็น(นาน 35 นาที) - ปราสาททองคินคาคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

สวนสนุกระดับโลก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน (จุใจเต็มวัน)

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอะควอเรี่ยมไคยูคัง - ศาลเจ้านัมบะยาซากะ - ตลาดสดคุโระมง

อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ และ อิออนมอลล์(คันไซ)

อิ่มอร่อยกับเซ็ตเมนูอัพเกรดพิเศษเนื้อวัวมะทสึซากะโอซาก้า

HI-LIGHT


DAY2,

โรงเหล้าสาเกนาคาโนะบีซี (จังหวัดวาคายาม่า)
โรงเหล้าสาเกนาคาโนะบีซี (จังหวัดวาคายาม่า)

DAY2,

เยี่ยมชมปราสาทวาคายาม่า
เยี่ยมชมปราสาทวาคายาม่า

DAY2,

ชมการแสดงแล่ทูน่า
ชมการแสดงแล่ทูน่า

DAY3,

ศาลเจ้าอิเซะ
ศาลเจ้าอิเซะ

DAY3,

นางาชิม่า แจ๊ส ดรีม มิทสึอิ เอ้าท์เล็ต
นางาชิม่า แจ๊ส ดรีม มิทสึอิ เอ้าท์เล็ต

DAY3,

ชมเทศกาลแสงสีเสียงประจำปี
ชมเทศกาลแสงสีเสียงประจำปี

DAY4,

ปราสาททองคินคาคุจิ
ปราสาททองคินคาคุจิ

DAY4,

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

DAY4,

ชินไซบาชิ
ชินไซบาชิ

DAY4,

อัพเกรดพิเศษเนื้อวัวมะทสึซากะ
อัพเกรดพิเศษเนื้อวัวมะทสึซากะ

DAY5,

ยูนิเวอร์แซล
ยูนิเวอร์แซล

DAY6,

ศาลเจ้านัมบะยาซากะ (โอซาก้า)
ศาลเจ้านัมบะยาซากะ (โอซาก้า)

DAY6,

ตลาดสดคุโระมง
ตลาดสดคุโระมง

DAY6,

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอะควอเรี่ยมไคยูคัง
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอะควอเรี่ยมไคยูคัง

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม MISUGI RESORT HTL


โรงเหล้าสาเกนาคาโนะบีซี (จังหวัดวาคายาม่า)


เยี่ยมชมปราสาทวาคายาม่า


ชมการแสดงแล่ทูน่า


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA TOKYU HTL


ศาลเจ้าอิเซะ


นางาชิม่า แจ๊ส ดรีม มิทสึอิ เอ้าท์เล็ต


นาบานะ โนะ ซาโตะ ชมเทศกาลแสงสีเสียงประจำปี


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OSAKA VISCHIO HTL


ปราสาททองคินคาคุจิ


ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ


ชินไซบาชิ


อัพเกรดพิเศษเนื้อวัวมะทสึซากะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OSAKA VISCHIO HTL


ยูนิเวอร์แซล


Breakfast Lunch Dinner


ศาลเจ้านัมบะยาซากะ (โอซาก้า)


ตลาดสดคุโระมง


พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอะควอเรี่ยมไคยูคัง


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs