แพ็คเกจทัวร์


WINTER HOKKAIDO HI-LIGHT SNOW PROMOTION


Japan (6 วัน 4 คืน)

สวัสดีฮอกไกโด 2020 สนุกกับสวนสัตว์อาซาฮียาม่า ชมขบวนพาเหรดเพนกวินน่ารัก ลานสกีสโนว์แลนด์ ชมความน่ารักของฝูงอัลพาก้า ซัปโปโร ตลาดสดโจวไก อิสระช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ และ สถานี เจ.อาร์. ซัปโปโร สเตชั่น อัพเกรดสุดพิเศษมื้อค่ำ 2 มื้อ
รหัส: CPP-200107-SNOW

เที่ยวฮอกไกโดฤดูหนาว

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 53,900 - 33,000 -
เด็กมีเตียง 50,900 - 33,000 -
เด็กไม่มีเตียง 43,900 - 26,000 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 -
เดินทางโดย: Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น: 53,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - ชมขบวนพาเหรดเพนกวินน่ารัก

หมู่บ้านอาซาฮีคาวะราเม็ง – อิ่มอร่อยกับราเม็งพื้นเมืองบนเกาะฮอกไกโด(เมนูแนะนำ)

ลานสกีสโนว์แลนด์ - ชมความน่ารักของฝูงอัลพาก้า - กระดานเลื่อนหิมะ - รวมกิจกรรม สโนว์โมบิล 1 กิโลเมตร - แพยางลากบนหิมะ (รวมในรายการแล้ว)

ซัปโปโร - ตลาดสดโจวไก - อิสระช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ และ สถานี เจ.อาร์. ซัปโปโร สเตชั่น

คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ

ช็อคโกแล็ตรอยซ์เวิล์ด - โดราเอะม่อน สกาย พาร์ค

อัพเกรดสุดพิเศษมื้อค่ำ 2 มื้อ 1. เมนูบุฟเฟ่ต์ประเภทปิ้งย่างอาหารทะเล พร้อมปูยักษ์ 3 ชนิด และเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์ 2. เซตเมนูปูร้านดัง

HI-LIGHT


DAY2,

หมู่บ้านอาซาฮีคาวะราเม็ง
หมู่บ้านอาซาฮีคาวะราเม็ง

DAY2,

สวนสัตว์อาซาฮียาม่า
สวนสัตว์อาซาฮียาม่า

DAY2,

ขบวนพาเหรดเพนกวิน
ขบวนพาเหรดเพนกวิน

DAY3,

ลานสกีสโนว์แลนด์
ลานสกีสโนว์แลนด์

DAY3,

สโนว์โมบิล
สโนว์โมบิล

DAY3,

อัพเกรดสุดพิเศษมื้อค่ำเมนูบุฟเฟ่ต์ประเภทปิ้งย่างอา
อัพเกรดสุดพิเศษมื้อค่ำเมนูบุฟเฟ่ต์ประเภทปิ้งย่างอา

DAY4,

ตลาดสดโจวไก
ตลาดสดโจวไก

DAY4,

อิสระช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ
อิสระช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ

DAY4,

เจ.อาร์. ซัปโปโร สเตชั่น
เจ.อาร์. ซัปโปโร สเตชั่น

DAY5,

คลองโอตารุ
คลองโอตารุ

DAY5,

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

DAY5,

หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ
หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SOUNKYO KAKU GRAND HTL


หมู่บ้านอาซาฮีคาวะราเม็ง


สวนสัตว์อาซาฮียาม่า


ขบวนพาเหรดเพนกวิน


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SAPPORO ROYAL CENTURY HTL


ลานสกีสโนว์แลนด์


สโนว์โมบิล


อัพเกรดสุดพิเศษมื้อค่ำเมนูบุฟเฟ่ต์ประเภทปิ้งย่างอาหารทะเล


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SAPPORO CENTURY ROYAL HTL


ตลาดสดโจวไก


อิสระช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ


เจ.อาร์. ซัปโปโร สเตชั่น


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม CHITOSE AIR TERMINAL HTL


คลองโอตารุ


พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี


หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs