แพ็คเกจทัวร์


WINTER YOKOSO JAPAN END OF THE YEAR & USJ


Japan (6 วัน 4 คืน)

โปรแกรม ชิล ชิล ต้อนรับฤดูหนาว ชมปราสาทวาคายาม่า สวนสนุกระดับโลก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ที่ราบนิฮงไดระ(กระเช้าไฟฟ้า) โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต ล่องเรือสะเทิ้นน้ำรถสะเทิ้นบก อิ่มอร่อยสุดพิเศษเมนูบุฟเฟต์ปิ้งย่าง แนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน
รหัส: CPP-191217-YOKOSO

โอซาก้า, โตเกียว, USJ

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 59,900 - 41,400 -
เด็กมีเตียง 56,900 - 41,400 -
เด็กไม่มีเตียง 46,900 - 31,400 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 -
เดินทางโดย: Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น: 59,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


ชมปราสาทวาคายาม่า - ตลาดปลาคุโระชิโอะ - ชมการแสดงแล่ปลาทูน่า  อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ 

สวนสนุกระดับโลก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน

จังหวัดชิซึโอะกะ – ที่ราบนิฮงไดระ(กระเช้าไฟฟ้า) – ศาลเจ้าคุโนะซัน โทโชกุ - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต

ล่องเรือสะเทิ้นน้ำรถสะเทิ้นบก - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

อิ่มอร่อยสุดพิเศษเมนูบุฟเฟต์ปิ้งย่าง แนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน บริการขาปูยักษ์ (อัพเกรด)

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งห้างนาริตะอิออน มอลล์

HI-LIGHT


DAY2,

ปราสาทวาคายาม่า
ปราสาทวาคายาม่า

DAY2,

ชมการแสดงแล่ปลาทูน่า
ชมการแสดงแล่ปลาทูน่า

DAY2,

อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

DAY3,

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน

DAY4,

ที่ราบนิฮงไดระ(กระเช้าไฟฟ้า)
ที่ราบนิฮงไดระ(กระเช้าไฟฟ้า)

DAY4,

ศาลเจ้าคุโนะซัน โทโชกุ
ศาลเจ้าคุโนะซัน โทโชกุ

DAY4,

โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต

DAY5,

ล่องเรือสะเทิ้นน้ำรถสะเทิ้นบก
ล่องเรือสะเทิ้นน้ำรถสะเทิ้นบก

DAY5,

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค

DAY5,

ปิ้งย่าง แนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน
ปิ้งย่าง แนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน

DAY6,

วัดอาซากุซะ
วัดอาซากุซะ

DAY6,

นาริตะอิออน มอลล์
นาริตะอิออน มอลล์

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OSAKA VISCHIO HTL


ปราสาทวาคายาม่า


ชมการแสดงแล่ปลาทูน่า


อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA TOKYU HTL


ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม YAMANAKA FUJI MATSUZONO HTL


ที่ราบนิฮงไดระ(กระเช้าไฟฟ้า)


ศาลเจ้าคุโนะซัน โทโชกุ


โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOKYO REMM ROPPONGI HTL


ล่องเรือสะเทิ้นน้ำรถสะเทิ้นบก


บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค


ปิ้งย่าง แนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน


Breakfast Lunch Dinner


วัดอาซากุซะ


นาริตะอิออน มอลล์


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs