แพ็คเกจทัวร์


IZUSHI NEW KANSAI SOBA MAKING & KIMONO IN AUTUMN)


Japan (7 วัน 4 คืน)

ชมใบไม้เปลี่ยนสีภูมิภาคคันไซ เฮียวโกะ เกียวโต โอซาก้า เมืองโบราณอิซึชิ กิจกรรมทำเส้นโซบะ คลองคิโนะซาคิ จุดชมสวรรค์บนดินอามาโนะฮาชิดาเตะ วัดนาไรจิ หมู่ชาวประมงค์อิเนะ ชมทะเลใบไม้แดงที่วัดโทฟุคุจิ กิจกรรมใส่ชุดกิโมโน โอซาก้า ชินไซบาชิ
รหัส: CPP-191129-IZUSHI

ปิดการจอง

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 63,900 - 38,500 -
เด็กมีเตียง 59,900 - 38,500 -
เด็กไม่มีเตียง 50,900 - 29,500 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
ราคาเริ่มต้น: 63,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


ปราสาทฮิเมะจิ (จังหวัดเฮียวโกะ) - เมืองโบราณอิซึชิ - ที่ตั้งปราสาทอิซึชิเก่า -

เปิดประสบการณ์ใหม่เรียนทำเส้นโซบะ - กระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวภูเขาคิโนะซาคิ (เมืองคิโนะซาคิองเซ็น)  คลองคิโนะซาคิ

ชมสวรรค์บนพื้นดิน อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ - วัดนาไรจิ - กระเช้าห้อยขา - อิเนะ - ล่องเรือชมหมู่บ้านประมง

ชมใบไม้เปลี่ยนสีวัดวัดโทฟุคุจิ (เกียวโต) - กิจกรรมแต่งชุดกิโมโน - ชมสวนป่าไผ่ - สะพานโทะเกะทสึเคียว

ศาลเจ้านัมบะยาซากะ - ตลาดสดคุโระมงครัวแห่งนครโอซาก้า - อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ - อิสระช้อปปิ้งอิออนมอลล์ (คันไซ)

HI-LIGHT


DAY2,

ชมปราสาทฮิเมะจิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
ชมปราสาทฮิเมะจิ (จังหวัดเฮียวโกะ)

DAY3,

เมืองโบราณอิซึชิ
เมืองโบราณอิซึชิ

DAY3,

เปิดประสบการณ์ใหม่เรียนทำเส้นโซบะ
เปิดประสบการณ์ใหม่เรียนทำเส้นโซบะ

DAY3,

กระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวภูเขาคิโนะซาคิ
กระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวภูเขาคิโนะซาคิ

DAY4,

ชมสวรรค์บนพื้นดิน อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ
ชมสวรรค์บนพื้นดิน อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ

DAY4,

วัดนาไรจิ
วัดนาไรจิ

DAY4,

อิเนะล่องเรือชมหมู่บ้านประมง
อิเนะล่องเรือชมหมู่บ้านประมง

DAY5,

ชมใบไม้เปลี่ยนสีวัดวัดโทฟุคุจิ
ชมใบไม้เปลี่ยนสีวัดวัดโทฟุคุจิ

DAY5,

กิจกรรมแต่งชุดกิโมโน
กิจกรรมแต่งชุดกิโมโน

DAY5,

ชมสวนป่าไผ่
ชมสวนป่าไผ่

DAY6,

ศาลเจ้านัมบะยาซากะ
ศาลเจ้านัมบะยาซากะ

DAY6,

ตลาดสดคุโระมง
ตลาดสดคุโระมง

DAY6,

ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

DAY6,

ช้อปปิ้งอิออนมอลล์(คันไซ)
ช้อปปิ้งอิออนมอลล์(คันไซ)

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม IZUSHI GRAND HOTEL


ชมปราสาทฮิเมะจิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม KYOTO MIYAZU ACTIVE & RESORT


เมืองโบราณอิซึชิ


เรียนทำเส้นโซบะ


กระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวภูเขาคิโนะซาคิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม KYOTO MIYAZU ACTIVE & RESORT


อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ


วัดนาไรจิ


ล่องเรืออิเนะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OSAKA SHERATON MIYAKO HOTEL


ชมใบไม้เปลี่ยนสีวัดวัดโทฟุคุจิ


กิจกรรมแต่งชุดกิโมโน


ชมสวนป่าไผ่


Breakfast Lunch Dinner


ศาลเจ้านัมบะยาซากะ


ตลาดสดคุโระมง


ชินไซบาชิ


อิออนมอลล์(คันไซ)


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs