แพ็คเกจทัวร์


VISIT SOUTH KYUSHU [MIYAZAKI-TAKACHIHO-KAGOSHIMA-IBUSUKI-FUKUOKA]


Japan (6 วัน 4 คืน)

ศาลเจ้าดาไซฟุ หมู่บ้านยูฟุอิน ช่องเขาลึกลับทาคาจิโฮะ น้ำตกมะนะอิ กิจกรรมพายเรือ ศาลเจ้าคิริชิม่า ช้อปปิ้ง DOLPHIN PORT ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ อิ่มอร่อยกับเซ็ตเมนูหมูดำคาโกชิม่า
รหัส: CPP-191119-KYUSHU

เที่ยวคิวชู

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 60,900 - 41,600 -
เด็กมีเตียง 57,900 - 41,600 -
เด็กไม่มีเตียง 47,900 - 31,600 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 8,900 -
เดินทางโดย: Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น: 60,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


ศาลเจ้าดาไซฟุ - เดินเล่นหมู่บ้านตากอากาศยูฟุอิน (จังหวัดโออิตะ) - บริการขนมขึ้นชื่อเมืองยูฟุอิน

มินามิอะโสะ - ช่องเขาลึกลับทาคาจิโฮะ (จังหวัดมิยาซากิ) - น้ำตกมะนะอิ  อิสระกับกิจกรรมพายเรือ – อิสระช้อปปิ้งอิออนมอลล์

ศาลเจ้าคิริชิม่า - อิ่มอร่อยกับเซ็ตเมนูหมูดำคาโกชิม่า - ช้อปปิ้ง DOLPHIN PORT - เมืองแห่งภูเขาไฟอิบุซึคิ - จังหวัดคาโกะชิม่า

สถานีรถไฟคาโกะชิม่า - นั่งรถไฟชินกังเซ็น(1:10 ชั่วโมง) - สถานีรถไฟฮาคาตะ (จังหวัดฟุคุโอะกะ)

HI-LIGHT


DAY2,

ศาลเจ้าดาไซฟุ
ศาลเจ้าดาไซฟุ

DAY2,

เดินเล่นหมู่บ้านตากอากาศยูฟุอิน (จังหวัดโออิตะ)
เดินเล่นหมู่บ้านตากอากาศยูฟุอิน (จังหวัดโออิตะ)

DAY3,

ช่องเขาลึกลับทาคาจิโฮะ (จังหวัดมิยาซากิ)
ช่องเขาลึกลับทาคาจิโฮะ (จังหวัดมิยาซากิ)

DAY3,

น้ำตกมะนะอิ
น้ำตกมะนะอิ

DAY3,

ช้อปปิ้งอิออนมอลล์
ช้อปปิ้งอิออนมอลล์

DAY4,

ศาลเจ้าคิริชิม่า
ศาลเจ้าคิริชิม่า

DAY4,

ช้อปปิ้ง DOLPHIN PORT
ช้อปปิ้ง DOLPHIN PORT

DAY4,

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ใหม่อบทรายดำร้อน
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ใหม่อบทรายดำร้อน

DAY5,

นั่งรถไฟหัวกระสุนชินกังเซ็น
นั่งรถไฟหัวกระสุนชินกังเซ็น

DAY5,

อิสระช้อปปิ้งภายในสถานีฮาคาตะ
อิสระช้อปปิ้งภายในสถานีฮาคาตะ

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม MINAMIASO GREENPIA HOTEL


ศาลเจ้าดาไซฟุ


เดินเล่นหมู่บ้านตากอากาศยูฟุอิน


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม HITOYOSHI NABEYA HONKAN HOTEL


ช่องเขาลึกลับทาคาจิโฮะ (จังหวัดมิยาซากิ)


น้ำตกมะนะอิ


ช้อปปิ้งอิออนมอลล์


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม IBUSUKI PHOENIX HOTEL


ศาลเจ้าคิริชิม่า


ช้อปปิ้ง DOLPHIN PORT


อบทรายดำร้อน


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม FUKUOKA SEA HAWK HOTEL


นั่งรถไฟหัวกระสุนชินกังเซ็น


สถานีฮาคาตะ


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs