แพ็คเกจทัวร์


DELUXE CLASSIC AUTUMN IN CHUBU[OKUHIDA-SHINHOTAKA-GUJO-OBARA-KORANKEI]


Japan (7 วัน 5 คืน)

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ จุดชมวิวภูเขาชินโฮตากะ แต่งชุดยูกาตะ ชมใบไม้เปลี่ยนสีวัดจิองเซ็นจิ สวนโครังเคย์ ชมเทศกาลดอกซากุระและใบไม้แดง ชมเทศกาลแสงสีเสียง สวนดอกไม้ขนาดใหญ่นาบานะ โนะ ซาโตะ พิเศษอาบน้ำแร่ญี่ปุ่นภายในห้องพักแบบส่วนตัว
รหัส: CPP-191112-DELUXE

ปิดการจอง

รายละเอียดเพิ่มเติม


หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ (จังหวัดกิฟุ) - อิสระช้อปปิ้งย่านถนนโบราณซันมาชิซึจิ

อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นภายในห้องพักแบบส่วนตัว 

จุดชมวิวภูเขาชินโฮตากะ (กระเช้าไฟฟ้าสองชั้นแห่งแรกของญี่ปุ่น) - กิจกรรมแต่งชุดยูกาตะเดินเล่นเมืองโบราณ (เมืองกุโจฮะจิมัง)

เรียนทำอาหารสาธิตตัวอย่าง - บริการชาเขียวและสุดยอดพาร์เฟ่ต์ชื่อดังเมืองกุโจฮะจิมัง

วัดจิองเซ็นจิ (ใบไม้เปลี่ยนสี) - ชมบ่อน้ำภาพวาดศิลปะโมเนต์ (เมืองเซะคิ) - อิสระช้อปปิ้งย่านสถานีรถไฟนาโกย่า

พักใจกลางเมืองนาโกย่า 3 คืน สะดวกสบาย

สวนโครังเคย์ชมใบไม้เปลี่ยนสี - สะพานไทเงะทะสึ - สะพานทสึริบาชิ  เมืองโอบาระ - เทศกาลดอกซากุระและใบไม้แดง

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดโอะสึแคนนอน - อิสระช้อปปิ้งเดินเล่นย่านถนนโอะสึและนางาชิม่า แจ๊สดรีม มิทสึอิ เอ้าท์เล็ต

สวนดอกไม้ขนาดใหญ่นาบานะ โนะ ซาโตะ - ชมเทศกาลแสงสีเสียง

HI-LIGHT


DAY 2,

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ

DAY 2,

ช้อปปิ้งย่านถนนโบราณซันมาชิซึจิ
ช้อปปิ้งย่านถนนโบราณซันมาชิซึจิ

DAY 2,

private onsen
private onsen

DAY 3,

กระเช้าไฟฟ้าภูเขาชินโฮตากะ
กระเช้าไฟฟ้าภูเขาชินโฮตากะ

DAY 3,

แต่งชุดยูกาตะ
แต่งชุดยูกาตะ

DAY 3,

เรียนทำอาหารสาธิตตัวอย่าง
เรียนทำอาหารสาธิตตัวอย่าง

DAY 3,

บริการชาเขียวและพาร์เฟ่ต์
บริการชาเขียวและพาร์เฟ่ต์

DAY 4,

วัดจิองเซ็นจิ
วัดจิองเซ็นจิ

DAY 4,

บ่อน้ำภาพวาดศิลปะโมเนต์
บ่อน้ำภาพวาดศิลปะโมเนต์

DAY 4,

เซ็ตเมนูข้าวหน้าปลาไหล
เซ็ตเมนูข้าวหน้าปลาไหล

DAY 5,

สวนโครังเคย์
สวนโครังเคย์

DAY 5,

เทศกาลดอกซากุระและใบไม้แดงครั้งที่ 23
เทศกาลดอกซากุระและใบไม้แดงครั้งที่ 23

DAY 5,

เซ็ตเมนูหมูทอดเนื้อนุ่มกรอบนอกนุ่มใน
เซ็ตเมนูหมูทอดเนื้อนุ่มกรอบนอกนุ่มใน

DAY 6,

วัดโอะสึแคนนอน
วัดโอะสึแคนนอน

DAY 6,

สวนดอกไม้ขนาดใหญ่นาบานะ โนะ ซาโตะ
สวนดอกไม้ขนาดใหญ่นาบานะ โนะ ซาโตะ

DAY 6,

ชมเทศกาลแสงสีเสียง
ชมเทศกาลแสงสีเสียง

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OKUHIDA KAZAGURUMA HOTEL


หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ


ช้อปปิ้งย่านถนนโบราณซันมาชิซึจิ


private onsen 


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม GUJO HACHIMAN HOTEL


กระเช้าไฟฟ้าภูเขาชินโฮตากะ 


แต่งชุดยูกาตะ


เรียนทำอาหารสาธิตตัวอย่าง


บริการชาเขียวและพาร์เฟ่ต์


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA PRINCE SKY TOWER HOTEL


วัดจิองเซ็นจิ


บ่อน้ำภาพวาดศิลปะโมเนต์


เซ็ตเมนูข้าวหน้าปลาไหล


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA PRINCE SKY TOWER HOTEL


สวนโครังเคย์


เทศกาลดอกซากุระและใบไม้แดงครั้งที่ 23


เซ็ตเมนูหมูทอดเนื้อนุ่มกรอบนอกนุ่มใน


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA PRINCE SKY TOWER HOTEL


วัดโอะสึแคนนอน


สวนดอกไม้ขนาดใหญ่นาบานะ โนะ ซาโตะ 


ชมเทศกาลแสงสีเสียง


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs