แพ็คเกจทัวร์


YOKOSO JAPAN 2 THEME PARKS (Universal & Disneyland)


Japan (6 วัน 4 คืน)

ทัวร์ญี่ปุ่น ต้อนรับปิดเทอม เที่ยว 2 สวนสนุกสุดฮิต! โอซาก้า ยูนิเวอร์แซลฯ + โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ปราสาทโอซาก้า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เท็มโปซันมาร์เก็ต ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ขึ้นชมฟูจิ โตเกียว ชิบะ วัดนาริตะชินโชจิ ห้างอิออน
รหัส: CPP-191018-2T

ปิดเทอม, เที่ยว 2 สวนสนุก

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 61,000 - 40,000 -
เด็กมีเตียง 58,000 - 40,000 -
เด็กไม่มีเตียง 48,000 - 30,000 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
ราคาเริ่มต้น: 61,000 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


ปราสาทโอซาก้า **เข้าชมภายในตัวปราสาท**

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอซาก้าอะควอเรี่ยม

เท็มโปซันมาร์เก็ตเพลส - อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

สวนสนุกระดับโลก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน

ชมความงดงามของภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5

สวนสนุกระดับโลก โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์

วัดนาริตะซังชินโชจิ - ช้อปปิ้งห้างอิออน

HI-LIGHT


DAY2,

ปราสาทโอซาก้า (เข้าชมภายในตัวปราสาท)
ปราสาทโอซาก้า (เข้าชมภายในตัวปราสาท)

DAY2,

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอซาก้าอะควอเรี่ยม
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอซาก้าอะควอเรี่ยม

DAY2,

อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

DAY3,

สวนสนุกระดับโลก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
สวนสนุกระดับโลก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน

DAY4,

ชมความงดงามของภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
ชมความงดงามของภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5

DAY5,

สวนสนุกระดับโลก โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์
สวนสนุกระดับโลก โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์

DAY6,

วัดนาริตะซังชินโชจิ (จังหวัดชิบะ)
วัดนาริตะซังชินโชจิ (จังหวัดชิบะ)

DAY6,

ช้อปปิ้งห้างอิออนนาริตะ
ช้อปปิ้งห้างอิออนนาริตะ

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OSAKA DAI-ICHI HOTEL


ปราสาทโอซาก้า


โอซาก้าอะควอเรี่ยม


อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA TOKYU HOTEL


สวนสนุกระดับโลก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม YAMANAKAKO MATSUZONO HOTEL


ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม MAKUHARI NEW OTANI HOTEL


สวนสนุกระดับโลก โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์


Breakfast Lunch Dinner


วัดนาริตะซังชินโชจิ


อิออนมอลล์


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs