แพ็คเกจทัวร์


YOKOSO JAPAN UNIVERSAL STUDIOS (IYASHI NO SATO & FUJI)


Japan (6 วัน 4 คืน)

ทัวร์ญี่ปุ่น ต้อนรับปิดเทอม เข้าสวนสนุกยูนิเวอร์แซลฯ (รวมแล้ว) ปราสาทโอซาก้า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ขึ้นชมฟูจิ หมู่บ้านโบราณอิยาชิโนะซาโตะ โตเกียว วัดอาซากุซะ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ ห้างอิออน ชินโตชิน
รหัส: CPP-191018-USJ

ปิดการจอง

รายละเอียดเพิ่มเติม


ชมภายในปราสาทโอซาก้า - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอซาก้าอะควอเรี่ยม - เท็มโปซันมาร์เก็ตเพลส - อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

สวนสนุกระดับโลก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน

ชมความงดงามของภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ

โตเกียว - วัดอาซากุซะ – นมัสการเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์

อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ และ ห้างอิออน “ชินโตชิน”

HI-LIGHT


DAY2,

ปราสาทโอซาก้า
ปราสาทโอซาก้า

DAY2,

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอซาก้าอะควอเรี่ยม
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอซาก้าอะควอเรี่ยม

DAY2,

อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

DAY3,

สวนสนุกระดับโลก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
สวนสนุกระดับโลก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน

DAY4,

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5

DAY5,

พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ
พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ

DAY5,

วัดอาซากุซะ
วัดอาซากุซะ

DAY5,

อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

DAY6,

อิสระช้อปปิ้งห้างอิออน “ชินโตชิน”
อิสระช้อปปิ้งห้างอิออน “ชินโตชิน”

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OSAKA DAI-ICHI HOTEL


ปราสาทโอซาก้า


โอซาก้าอะควอเรี่ยม


อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA TOKYU HOTEL


usj


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม YAMANAKAKO MATSUZONO HOTEL


ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม MAKUHARI NEW OTANI HOTEL


พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ


วัดอาซากุซะ


อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ


Breakfast Lunch Dinner


ห้างอิออน “ชินโตชิน”


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs