แพ็คเกจทัวร์


IZUSHI NEW KANSAI SOBA MAKING ONSEN LOVER & KIMONO


Japan (7 วัน 4 คืน)

เก็บผลพลับสดจากสวน ชมปราสาทฮิเมะจิ เรียนทำเส้นโซบะ กระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวภูเขาคิโนะซาคิ ชมสวรรค์บนพื้นดิน อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ กระเช้าห้อยขา ล่องเรือชมหมู่บ้านประมง แต่งชุดกิโมโน สะพานโทะเกะทสึเคียว ตลาดสดคุโระมง ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ช้อปปิ้งอิออนมอล
รหัส: CPP-191021-IZUSHI

เจาะลึกคันไซ

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 58,000 - 37,000 -
เด็กมีเตียง 55,000 - 37,000 -
เด็กไม่มีเตียง 46,000 - 28,000 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
ราคาเริ่มต้น: 58,000 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


เก็บผลพลับสดจากสวน - ชมปราสาทฮิเมะจิ (จังหวัดเฮียวโกะ) - เมืองอิซึชิ

เมืองโบราณอิซึชิ - เปิดประสบการณ์ใหม่เรียนทำเส้นโซบะ - กระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวภูเขาคิโนะซาคิ (เมืองคิโนะซาคิองเซ็น) - คลองคิโนะซาคิ - เมืองมิยาซึ

ชมสวรรค์บนพื้นดิน อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ (จุดชมวิวสวยที่สุด 1 ใน 3) ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ - วัดนาไรจิ - กระเช้าห้อยขา - อิเนะ - ล่องเรือชมหมู่บ้านประมง

วัดซันจูซันเก็นโด (เกียวโต) - กิจกรรมแต่งชุดกิโมโน (อะราชิยาม่า) - ชมสวนป่าไผ่

สะพานโทะเกะทสึเคียว - อิสระเดินเล่นชมเมืองเก่าและอิสระกับการเลือกซื้อช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง

ศาลเจ้านัมบะยาซากะ (โอซาก้า) - ตลาดสดคุโระมงครัวแห่งนครโอซาก้า - อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ - อิสระช้อปปิ้งอิออนมอลล์ (คันไซ)

เมนูอัพเกรดปิ้งย่าง Matsuzaka Beef และเมนูแนะนำอื่น ๆ อีกมากมายด้วยบริการอาหารครบ

HI-LIGHT


DAY 2,

เก็บผลพลับ
เก็บผลพลับ

DAY 2,

ชมปราสาทฮิเมะจิ
ชมปราสาทฮิเมะจิ

DAY 2,

อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ
อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ

DAY 3,

หอนาฬิกาไม้โบราณ
หอนาฬิกาไม้โบราณ

DAY 3,

เรียนทำเส้นโซบะ
เรียนทำเส้นโซบะ

DAY 3,

กระเช้าไฟฟ้าภูเขาคิโนะซาคิ
กระเช้าไฟฟ้าภูเขาคิโนะซาคิ

DAY 3,

คลองคิโนะซาคิ
คลองคิโนะซาคิ

DAY 4,

จุดชมวิว อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ
จุดชมวิว อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ

DAY 4,

นั่งกระเช้าห้อยขา
นั่งกระเช้าห้อยขา

DAY 4,

ล่องเรือชมหมู่บ้านประมง
ล่องเรือชมหมู่บ้านประมง

DAY 5,

วัดซันจูซันเก็นโด
วัดซันจูซันเก็นโด

DAY 5,

แต่งชุดกิโมโน
แต่งชุดกิโมโน

DAY 5,

ชมสวนป่าไผ่
ชมสวนป่าไผ่

DAY 5,

สะพานโทะเกะทสึเคียว
สะพานโทะเกะทสึเคียว

DAY 6,

ศาลเจ้านัมบะยาซากะ
ศาลเจ้านัมบะยาซากะ

DAY 6,

ตลาดสดคุโระมง
ตลาดสดคุโระมง

DAY 6,

ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

DAY 6,

ช้อปปิ้งอิออนมอลล์
ช้อปปิ้งอิออนมอลล์

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม IZUSHI GRAND HOTEL


เก็บผลพลับ


ชมปราสาทฮิเมะจิ


อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม MIYAZU ACTIVE RESORT HOTEL


หอนาฬิกาไม้โบราณ


เรียนทำเส้นโซบะ 


กระเช้าไฟฟ้าภูเขาคิโนะซาคิ


คลองคิโนะซาคิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม MIYAZU ACTIVE RESORT HOTEL


จุดชมวิว อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ 


นั่งกระเช้าห้อยขา


ล่องเรือชมหมู่บ้านประมง


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม AMAGASAKI VISCHIO HOTEL


วัดซันจูซันเก็นโด


แต่งชุดกิโมโน


ชมสวนป่าไผ่


สะพานโทะเกะทสึเคียว 


Breakfast Lunch Dinner


ศาลเจ้านัมบะยาซากะ


ตลาดสดคุโระมง


ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ 


ช้อปปิ้งอิออนมอลล์


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs