แพ็คเกจทัวร์


IYOIYO JAPAN ALPS & SHIRAKAWAGO [TOROKKO TRAIN – KIMONO - PERSIMMON PICKING]


Japan (6 วัน 4 คืน)

เที่ยวเมืองมรดกโลก เกียวโต นั่งรถไฟโทร็อคโคะ ชมป่าไผ่ ใส่กิโมโน วัดเท็นริวจิ กิฟุ ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ เส้นทางธรรมชาติ เจแปนแอลป์ กิจกรรมเก็บลูกพลับ โตเกียว ชินจูกุ บุฟเฟ่ต์อัพเกรดทีวีแชมป๊็เปี้ยน
รหัส: CPP-191029-ALPS

โทร็อคโคะ,เจแปนแอลป์

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 61,000 - 41,000 -
เด็กมีเตียง 58,000 - 41,000 -
เด็กไม่มีเตียง 48,000 - 31,000 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
ราคาเริ่มต้น: 61,000 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


รถไฟสายโรแมนติคโทะร็อคโคะ  - ชมสวนป่าไผ่ - กิจกรรมแต่งชุดกิโมโน - ชมวัดเท็นริวจิ

ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - อิสระช้อปปิ้งย่านถนนโบราณซันมาชิซึจิ เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ

โทยาม่า - ทาเทะยาม่า(จุดเริ่มต้นเส้นทางสายโรแมนติค) - ชมเทือกเขาเจแปนแอลป์ - จังหวัดนากาโน่

กิจกรรมเก็บลูกพลับสดจากสวน - อิสระช้อปปิ้งในย่านชินจูกุ

อิ่มอร่อยกับสุดพิเศษเมนูอัพเกรดอาหารประเภทปิ้งย่างแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยนพร้อมบริการขาปูยักษ์

ศาลเจ้าเมย์จิ - อิสระช้อปปิ้งฮาราจูกุ

HI-LIGHT


DAY2,

รถไฟสายโรแมนติคโทะร็อคโคะ
รถไฟสายโรแมนติคโทะร็อคโคะ

DAY2,

ชมสวนป่าไผ่
ชมสวนป่าไผ่

DAY2,

กิจกรรมแต่งชุดกิโมโน
กิจกรรมแต่งชุดกิโมโน

DAY2,

ชมวัดเท็นริวจิ
ชมวัดเท็นริวจิ

DAY3,

ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า
ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า

DAY3,

ถนนโบราณซันมาชิซึจิ
ถนนโบราณซันมาชิซึจิ

DAY3,

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ

DAY4,

เทือกเขาเจแปนแอลป์
เทือกเขาเจแปนแอลป์

DAY4,

กระเช้าพาโนราม่าคุโรเบะ
กระเช้าพาโนราม่าคุโรเบะ

DAY5,

เก็บผลไม้สดสวนลูกพลับ
เก็บผลไม้สดสวนลูกพลับ

DAY5,

ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

DAY5,

เมนูอัพเกรดปิ้งย่างแนะนำโดยรายการทีวีแชมเปี้ยน
เมนูอัพเกรดปิ้งย่างแนะนำโดยรายการทีวีแชมเปี้ยน

DAY6,

ศาลเจ้าเมย์จิ
ศาลเจ้าเมย์จิ

DAY6,

ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ
ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม GIFU GRAND HOTEL


รถไฟสายโรแมนติคโทะร็อคโคะ


สวนป่าไผ่


กิจกรรมแต่งชุดกิโมโน


วัดเท็นริวจิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOYAMA ANA CROWNE HOTEL


ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า


ถนนโบราณซันมาชิซึจิ


หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม MATSUMOTO BUENA VISTA HOTEL


เทือกเขาเจแปนแอลป์


กระเช้าพาโนราม่า


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SHINAGAWA PRINCE HOTEL


ลูกพลับ


ชินจูกุ


rokkasen


Breakfast Lunch Dinner


ศาลเจ้าเมย์จิ


ฮาราจูกุ


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs